Những cái t&#x


Bạn đang xem: Facebook

EA;n si&#x
EA;u chu&#x
F4;́i =)) NHỮNG CÁI T&#x
CA;N SI&#x
CA;U CHU&#x
D4;́I =))

Xin nhiệt liệt ch&#x
E0;o mừng c&#x
E1;c đo&#x
E0;n đại biểu đến từ khắp năm ch&#x
E2;u bốn biển đến tham dự hội thảo V&#x
EC; Một Thế Giới Ng&#x
E0;y Mai h&#x
F4;m nay.

Trước ti&#x
EA;n l&#x
E0; đo&#x
E0;n Việt Nam, gồm c&#x
F3;:

Đ&#x
E0;o C&#x
F4;ng Sự

Mai Thanh To&#x
E1;n

Lại Nguy&#x
EA;n Văn

B&#x
F9;i Như Lạc

Trần Như Nhộng

Đinh ba

Đinh Ốc

Hải D&#x
F3;ng

Ph&#x
ED; C&#x
F4;ng Anh

Đặc biệt l&#x
E0; đại biểu người d&#x
E2;n tộc L&#x
F2; Văn T&#x
F4;n, C&#x
FA; C&#x
F3; Đeo v&#x
E0; Lừa tuy vậy Phắn

Phấn đấu bao nhi&#x
EA;u đời, cuối c&#x
F9;ng d&#x
F2;ng họ T&#x
F4;n Thất cũng c&#x
F3; được những vị tr&#x
ED; chủ chốt trong x&#x
E3; hội.

Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i tr&#x
E2;n trọng giới thiệu:

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: T&#x
F4;n Thất Học

- Bộ trưởng Bộ Lao đ&#x
F4;ng, thương binh v&#x
E0; x&#x
E3; hội: T&#x
F4;n Thất Nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Y tế: T&#x
F4;n Thất Đức

- Bộ trưởng Bộ Quốc ph&#x
F2;ng: T&#x
F4;n Thất Thủ

- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: T&#x
F4;n Thất B&#x
E1;t

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: T&#x
F4;n Thất Thế

- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: T&#x
F4;n Thất S&#x
E1;ch

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: T&#x
F4;n Thất Sủng

- Bộ trưởng Bộ T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh: T&#x
F4;n Thất Thu

- Bộ trưởng Bộ Du lịch: T&#x
F4;n Thất Thểu

L&#x
E0;o:

L&#x
F4;ng Chim Xoăn T&#x
ED;t

Vay vay mượn Hẳn Xin Xin Hẳn

Hắc L&#x
E0;o M&#x
F4;ng bỏ ra Ch&#x
ED;t

Đang Ị Lăn Ra Ngủ

Xăm Thủng K&#x
EA;u Van Hỏng

&#x
D4;m Phản Lao Ra Biển

Say Xỉn X&#x
F4;ng Dz&#x
F4; H&#x
E3;m

Cu Dẻo Th&#x
F4;i chấm dứt Hẳn

Cai Hẳn Th&#x
F4;i Kh&#x
F4;ng Đẻ

X&#x
E0; Lỏn Lu&#x
F4;n Lu&#x
F4;n Lỏng

Ngồi Xổm khổng lồ Hơn Hẳn

Teo hẳn m&#x
F4;ng b&#x
EA;n phải

X&#x
E0; lỏn d&#x
E2;y thun gi&#x
E3;n

H&#x
E0;n Cuốc H&#x
E0;n Xẻng: (Korea)

Chim Đang Sun

Chim Sun Sun

Chim Sưng U

Chim Can Cook

Choi Suk Ku

N&#x
E2;ng Su Chieng

Kim Đ&#x
E2;m Chim

Pắt tuy vậy H&#x
ED;p

Chơi chấm dứt D&#x
F4;ng

Soi Giun Kim

Hiếp xong xuôi d&#x
F4;ng

Eo Chang Hy (y chang heo)

Nhật Bản:

Xa
Ku
Tara

Ta
Cho
Ku
Ra

Cutataxoa

Li&#x
EA;n X&#x
F4;:

Cu Nh&#x
E9;t Xốp

Cu Dơ Nh&#x
E9;t Xốp

Nicolai Nhai Quai Dep

Ivan Cu lớn Nhu Phich

Trai Cop Xờ Ti

Mooc Cu Ra Đốp

Ivan Xach X&#x
F4; V&#x
F4;i

Gruzia:

Xuy&#x
EA;n Ph&#x
E1;t N&#x
E1;t Đe

Ucraina:

N&#x
E2;ng Cu L&#x
EA;n C&#x
F4;

Hungary:

Kukelop

Rumany:

Lo Nhet Cu

L&#x
F4;i Cu Ra Đốp

Trung Quốc:

B&#x
E0;nh Tử Cung

Đại Cường Dương

T&#x
E2;y Ban Nha:

Rờ M&#x
F4;ng Mu T&#x
EA;

Ph&#x
E1;p:

Mecci Bố Cu

M&#x
F4;ng ToĐ&#x
ED;t Cũng to

Phăng Phăng Xi Lip

Bồ Đ&#x
E0;o Nha:

Fecnando Cuto

M&#x
F4;ng Cổ:

Giao Hợp Ph&#x
E1;t Một

Cấp Tốc Tho&#x
E1;t Nước

Lạc Mốc Hột L&#x
E9;p

Th&#x
E1;i Lan:

Ki a Ti Suck

Campuchia:

Su Va Đu M&#x
F4;ng

Ấn Độ:

X&#x
EC; L&#x
ED;p Văng Đi

Apganixtan:

&#x
D4;i
Sao
M&#x
E0; Chim
TaĐen (Osama Binladen)

T&#x
EA;n Rất tuyệt N&#x
EA;n Đặt Cho nhỏ .. Ch&#x
FA; &#x
DD; Đọc Kỹ T&#x
EA;n rồi Mới Đặt Nh&#x
E9;

N&#x
EA;́u Th&#x
E2;́y giỏi Thì C&#x
E1;c Bạn Hãy Gửi Đường link N&#x
E0;y đến C&#x
E1;c Bạn Của Bạn Nh&#x
E9; !!!

Những cái tên cực kỳ chuối =)) NHỮNG CÁI TÊN SIÊU CHUỐI =)) Xin nhiệt độ liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển khơi đến tham tham dự các buổi lễ hội thảo vày Một nhân loại Ngày Mai hôm nay. Trước tiên là đoàn Việt Nam, tất cả có: Đào Công Sự :cr:Mai giao dịch Lại Nguyên Văn Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh tía Đinh Ốc Hải Dóng :dwarf:Phí Công Anh Đặc biệt là đại biểu người dân tộc bản địa Lò Văn Tôn, Cú gồm Đeo với Lừa song Phắn Phấn đấu từng nào đời, sau cuối dòng chúng ta Tôn Thất cũng đều có được phần đa vị trí chủ yếu trong làng hội. Shop chúng tôi trân trọng giới thiệu: - bộ trưởng liên nghành Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học- bộ trưởng liên nghành Bộ Lao đông, yêu quý binh với xã hội: Tôn Thất Nghiệp.- bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức - bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ :loccoc: - bộ trưởng liên nghành bộ NN&PTNT: Tôn Thất bát :dien: :rang: - bộ trưởng Bộ nước ngoài giao: Tôn Thất cố gắng thatall: :wish: : - bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách :cr: :icon_cung: - bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
*
:wavey: - bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
*
:vomit2: - bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu :rock: Lào: Lông Chim Xoăn Tít :rock2:Vay vay mượn Hẳn Xin Xin Hẳn :nooo:
*
Hắc Lào Mông chi chít Đang Ị lăn ra Ngủ :xinti:
*
Xăm Thủng Kêu Van hỏng Baby: :ow: Ôm phản bội Lao Ra hải dương Say Xỉn Xông Dzô Hãm
*
:quax3: Cu Dẻo Thôi xong xuôi Hẳn
*
:dan: Cai Hẳn Thôi ko Đẻ Xà Lỏn luôn luôn Luôn Lỏng Ngồi Xổm to ra thêm Hẳn Teo hẳn mông bên bắt buộc Xà lỏn dây thun phông giãn Hàn Cuốc Hàn Xẻng: (Korea) Chim Đang Sun Chim Sun Sun Chim Sưng U Chim Can Cook Choi Suk Ku :buctoc: Kim Đâm Chim Pắt song Híp :santa2: Chơi dứt Dông Soi Giun Kim Hiếp xong dông
*
Eo Chang Hy (y chang heo) Nhật Bản: Xa
Ku
Tara Ta
Cho
Ku
Ra Cutataxoa :le: Liên Xô: Cu Nhét Xốp Cu nhơ Nhét Xốp Nicolai Nhai Quai Dep Ivan Cu to lớn Nhu Phich Trai Cop Xờ Ti Mooc Cu Ra Đốp Ivan Xach Xô Vôi Gruzia: Xuyên vạc Nát Đe Ucraina: Nâng Cu Lên Cô Hungary: Kukelop Rumany: Lo Nhet Cu Lôi Cu Ra Đốp Trung Quốc:
*
*
Bành Tử Cung Đại Cường Dương Tây Ban Nha: Rờ Mông Mu tê Pháp: Mecci cha Cu Mông To
Đít Cũng to lớn Phăng Phăng Xi Lip người thương Đào Nha: Fecnando Cuto Mông Cổ: Giao thích hợp Phát Một nhanh Thoát Nước Lạc Mốc Hột ké Thái Lan: Ki a Ti Suck Campuchia: Su Va Đu Mông Ấn Độ: Xì Líp Văng Đi Apganixtan: Ôi
Sao
Mà Chim
Ta
Đen (Osama Binladen) Tên rất hấp dẫn Nên Đặt Cho nhỏ .. Chú Ý Đọc Kỹ tên rồi mới Đặt Nhé


Xem thêm: Cách Cưa Gái Bằng Tin Nhắn, Những Câu Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Hay Nhất

๑۩۞۩๑ YKDN ๑۩۞۩๑ ıllıllı ____♥♥♥_____♥♥♥_______♥_____♥_♥_____♥___ __♥______♥______♥___ ___♥____ H___♥____ _____♥_______♥______ _______♥___♥________ _________♥__________ _______♥___♥________ _____♥_______♥______ ___♥____ 0 ___♥____ __♥______♥______♥___ __♥_____♥_♥_____♥___ ____♥♥♥_____♥♥♥_____I keep waiting for U but U never come to lớn me