Ngoài viết vẽ, bút cảm ứng trên điện thoại thông minh của Samsung còn dùng được như chuột laptop hay rất có thể điều khiển, chú ý nội dung nhanh không đề nghị chạm vào màn hình.

Bạn đang xem: Cách sử dụng bút spen note 4

Sử dụng như chuột của sản phẩm tính 


Q_cyri7KRS8MLd4p
Ty
Gw" alt="*">