Xem nhanh Các cấu trúc câu cơ phiên bản trong tiếng Trung Các cấu tạo câu trong tiếng Trung cùng với 得 /dé/ cấu tạo câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … cùng 不是 … 就是 … cấu trúc câu trong tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/ cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã hay rất? cấu tạo câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ và 宁可 /níngkě/ cấu tạo câu “DÙ..” trong tiếng Trung

Có đa số chúng ta học giờ Trung một thời gian, trường đoản cú vựng và cụm từ biết rất nhiều. Tuy thế nghe bạn ta nói bao gồm vài câu chưa hiểu? hay là muốn nói câu bởi thế nhưng không biết diễn tả như rứa nào? có thể bạn chưa vận dụng được các kết cấu câu trong giờ Trung.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng trung cơ bản

Dưới đấy là tổng đúng theo các cấu tạo câu trong tiếng Trung thông dụng. Các cấu tạo câu được lý giải rõ ràng, giải pháp dịch câu, phương pháp dùng câu và tất cả ví dụ minh họa để chúng ta ứng dụng. Nếu bạn muốn giao tiếp trôi chảy hơn thế thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

*
Học cấu tạo câu trong tiếng Trung giúp diễn đạt tốt hơn

Các cấu tạo câu cơ phiên bản trong tiếng Trung

1. Cấu trúc 在 /zài/: Ở

Chủ ngữ + 在 + Địa điểm/nơi chốn(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 在)

我姐姐在家。/wó jiějie zài jiā/: Chị tôi sinh sống nhà.

我姐姐不在家。/wó jiějie bú zài jiā/: Chị tôi không ở nhà.

2. Cấu trúc câu cơ bạn dạng với 是 /shì/: Là, phải

Danh từ + 是 + Danh từ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước是)

我是学生。/wǒ shì xuésheng/ : Tôi là học tập sinh.

我不是学生。/wǒ bú shì xuésheng/ : Tôi ko phải là học tập sinh.

3. Cấu trúc câu cùng với 要 /yào/ : Muốn, cần, lấy

Chủ ngữ + 要 +Tân ngữ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 要)

我要苹果汁。/wǒ yào píngguǒ zhī/: Tôi rước nước hãng apple ép.

我不要苹果汁。/wǒ búyào píngguǒ zhī/: Tôi không cần nước táo apple ép.

4. Cấu tạo 有 /yǒu/: Có

Chủ ngữ + 有 + Tân ngữ(Phủ định thì thêm 没/méi/ vào trước 有)

我有时间,可以帮你。/ Wǒ yǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi có thời gian, có thể giúp bạn.

我没有时间,不可以帮你。/ Wǒ méiyǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi không có thời gian, không thể giúp bạn.

5. Kết cấu câu với 的 /de/: Trợ từ kết cấu

Trong cấu tạo câu tiếng Trung, 的 dùng làm nối định ngữ cùng trung trọng tâm ngữ chế tác thành các danh từ, thường diễn đạt quan hệ cài (được dịch là “của”).

Định ngữ + 的 + Trung chổ chính giữa ngữ

叔叔的车。/Shūshu de chē/: xe cộ của chú.

Danh từ / đại trường đoản cú / cụm động từ…. + 的.

那个座位是我的。/Nàgè zuòwèi shì wǒ de/: nơi ngồi sẽ là của tôi.

6. Cấu trúc câu cùng với 不 /bù/ và 没有 /méi yǒu/: Phó từ bao phủ định “không”

不 / 没有 + Động từ

妈妈不喝咖啡。/Māmā bù hē kāfēi/: bà mẹ không uống cà phê.

小王没有上学。/Xiǎo wáng méiyǒu shàngxué/: đái Vương không có đi học.

* 不 /bù/ Được áp dụng để lấp định lúc này hoặc sự thực, thói quen …*没 /méi/ là phó từ lấp định mang đến động tự 有 /yǒu/: dùng để phủ định cho động tác trong thừa khứ.

7. Kết cấu với Động từ bỏ + 了 /le/ :đã / rồi

Cấu trúc câu tiếng Trung này cần sử dụng để thể hiện động tác đã xảy ra, xong trong thừa khứ hoặc sự biến hóa của trạng thái

他睡觉了。/tā shuìjiào le/ : Anh ấy ngủ rồi.

8. Cấu trúc câu hỏi trong giờ Trung với 吗 /ma/: … không?

Đặt cuối câu dùng trong thắc mắc “…. Không?:”

她是美国人吗? /tā shì měiguó rén ma?/ : Cô ấy là tín đồ Mỹ buộc phải không?

Cách vấn đáp là khẳng định lại câu hoặc sử dụng 不 cùng 没有 để tủ định:

她不是美国人。/tā bú sữa shì měiguó rén/: Cô ấy chưa hẳn là tín đồ Mỹ.

我们没有火机。/wǒ men méi yǒu huǒ jī/: cửa hàng chúng tôi không gồm hộp trét ga.

9. Cấu trúc câu tiếng Trung cơ bản tất cả chứa trường đoản cú chỉ thời gian

Chủ ngữ + Danh trường đoản cú chỉ thời hạn + Vị ngữ

我们每天都要上学。/wǒmen měitiān dōu yào shàng xué/ : mặt hàng ngày công ty chúng tôi đều nên đi học.

Danh từ bỏ chỉ thời hạn + nhà ngữ + Vị ngữ: Đưa danh từ thời hạn lên đầu câu có công dụng nhấn mạnh thời gian hơn.

前天老板在上海。/Qiántiān lǎobǎn zài shànghǎi/: ngày hôm trước giám đốc làm việc Thượng Hải.

10. Cấu tạo câu bắt đầu bằng công ty ngữ

Chủ ngữ rất có thể là fan hoặc vật triển khai động tác

这是什么? /zhè shì shén me/: Đây là gì?

你去哪儿? /nǐ qù nǎr?/: các bạn đi đâu?

Các kết cấu câu trong tiếng Trung cùng với 得 /dé/

Ở trên là những kết cấu câu trong giờ đồng hồ Trung cơ phiên bản chắc chắn ai cũng phải biết. Tiếp theo là rất nhiều cấu trúc nâng cấp một xíu khiến cho bạn nghe nói với câu hay hơn.

1. Cấu tạo 得 chỉ mức độ khôn xiết cao, cao mang lại đỉnh điểm

A得不能再A / A得不得了: / A dé bùnéng zài A / A dé bùdéliǎo/ : A mang lại nỗi tất yêu A hơn

Tính tự + 得不能再 + tính từ.

Động từ/tính trường đoản cú + 得不得了.

VD1:这个孩子胖得不能再胖了,该让他减减肥了!

/Zhège háizi pàng dé bùnéng zài pàngle, gāi ràng tā jiǎn jiǎnféile!./

Đứa bé xíu này lớn đến nỗi không thể béo hơn nữa, cần giảm cân nặng thôi.

VD2:我们足球队赢了几场足球,大家高兴得不得了。

/Wǒmen zúqiú duì yíngle jǐ chǎng zúqiú, dàjiā gāoxìng dé bùdéliǎo./

Đội đá bóng của shop chúng tôi thắng vài ba trận, đều người vui lòng khôn xiết.

* Chữ 了 trong kết cấu câu tiếng Trung này gọi là /liǎo/.

* Chữ 得 trong cấu trúc này phát âm là /dé/ nhé.

2. Kết cấu 得: mặc dù thế nào cũng phải làm

Cấu trúc câu tiếng Trung này mang giọng điệu ép buộc hoặc không thể cách nào khác đành chịu.

A也得A,不A也得A: / A yě děi A, bù A yě děi A/: A cũng đề nghị A, ko A cũng buộc phải A

động trường đoản cú + 也得 đụng từ,不 + rượu cồn từ + 也得 hễ từ

VD3:老板要求做的事,你做也得做,不做也得做。

/Lǎobǎn yāoqiú zuò de shì, nǐ zuò yě děi zuò, bù zuò yě děi zuò./

Công việc mà sếp yêu ước làm, anh không có tác dụng cũng buộc phải làm.

* Chữ 得 trong mẫu câu tiếng Trung này hiểu là /děi/, chưa phải /dé/ nhé.

3. Kết cấu 得 chỉ nút độ thiết yếu chịu nổi.

… … 得不得了/… … 得不行/… … 得慌/… … 得要命/ … … 得受不了/… …得厉:/ Dé bùdéliǎo/ dé bùxíng/ dé huāng/ dé yàomìng/ dé shòu bùliǎo/ dé lìhài/ :đến nỗi chịu đựng không thấu/ … mang lại nỗi dữ dội

cụm hễ từ/ cụm tính từ đụng từ + 得不得了/得不行/得要命/得厉害/得慌/得受不了

VD4:这几天忙得要命,连看电视的时间都没有。

/Zhè jǐ tiān máng dé yàomìng, lián kàn diànshì de shíjiān dōu méiyǒu./

Mấy ngày nay bận chết được, ngay cả thời gian xem tv cũng chả tất cả nữa.

* Chữ 得 trong cấu tạo câu tiếng Trung này lại đọc là /dé/ nhé.

4. Kết cấu 得: Ít nhiều buộc phải có, muốn hay không phải thực hiện.

多少(也)得。。。/ 多少。。。(也)得 : /Duōshǎo (yě) děi.../ Duōshǎo...(yě) děi/ : không ít cũng phải

多少 + danh từ +(也)得 + cồn từ

多少(也)得 + rượu cồn từ + (点儿)

VD5: 现在找工作不容易,多少薪水也得干。

/Xiànzài zhǎo gōngzuò bù róngyì, duōshǎo xīnshuǐ yě děi gàn./

Bây giờ tìm bài toán làm ko dễ, lương ít nhiều gì cũng yêu cầu làm.

* Chữ 得 trong kết cấu câu tiếng Trung này gọi là /děi/.

⇒ cấu tạo câu vào tiếng Trung (1) đang được bao hàm trong cấu trúc tiếng Trung (3), cùng tất cả nghĩa và chức năng gần tương đương nhau, chỉ mức chiều cao nhất, không tồn tại mức độ làm sao cao hơn. Và chữ 得 cũng có cùng bí quyết đọc là /dé/.

⇒ kết cấu câu tiếng Trung (2) và kết cấu (4) lại ngay gần nghĩa nhau, có ý nghĩa bắt buộc. Chữ 得 vào 2 cấu trúc câu tiếng Trung này hiểu là /děi/.

Cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … cùng 不是 … 就是 …

5. Cấu trúc câu không hẳn ... Cơ mà là ... Trong giờ đồng hồ Trung

不是。。。而是。。。:/ Bùshì... Ér shì.../: cấu tạo câu trong giờ Trung này hay được dùng cho phần đa trường đúng theo để giải thích thêm lý do lại chẳng thể ( vì bao gồm 不是 )

(Chủ từ/vế) + 不是 + công ty từ + vế 1 + 而是 + nhà từ + vế 2

VD6 : 不是我不想告诉你,而是我真的不知道。

/Bùshì wǒ bùxiǎng gàosù nǐ, ér shì wǒ zhēn de bù zhīdào/

Không phải tôi không thích nói bạn nghe, mà lại là tôi thực thụ không biết

⇒ 而是 cũng đều có nghĩa “bởi vì” tuy thế ta buộc phải dịch là “mà vì/mà là vì” thì nó sẽ cho biết thêm rõ ta đã muốn nhấn mạnh đến nguyên nhân.

* Trước 不是 hoàn toàn có thể có một vế câu nhỏ, nhà từ có thể đứng trước hoặc sau不是

* Dùng kết cấu câu này khi ao ước phủ định một việc nào đó đồng thời nêu luôn lý do lý do lại tủ định nó.

6. Kết cấu câu ko ... Thì là... Trong giờ Trung

不是。。。就是。。。/Bùshì... Jiùshì.../: cấu tạo câu này cần sử dụng trong ngôi trường hợp kể tới hai vấn đề và một trong hai vấn đề đó nhất mực sẽ xảy ra.

(Chủ từ/vế) + 不是 + nhà từ + vế 1 , 就是 + (Chủ từ) + vế 2

VD7 : 这个周末,我不是打机,就是睡觉。

/Zhège zhōumò, wǒ bùshì dǎ jī, jiùshì shuìjiào/

Cuối tuần này, tôi không nghịch điện tử do đó đi ngủ

* nếu cả nhì vế có cùng nhà từ thì ta tránh việc nhắc lại công ty từ nghỉ ngơi vế hai để tránh làm cho dài câu.

* Trước不是 rất có thể là một vế câu ngắn. Công ty từ rất có thể đứng trước hoặc sau不是.

Cấu trúc câu vào tiếng Trung với除了 /chú le/

7. Cấu trúc: bên cạnh ... (này ra), toàn bộ đều ...

除了。。。(以外),都。。。/ chúle...(yǐwài), dōu... / : nhấn mạnh vấn đề ngoại trừ một cái đặc trưng thi mọi câu hỏi khác số đông sẽ ...

除了 + Chủ từ một + vế 1 + (以外) , nhà từ 2 + 都 + vế 2

VD8: 除了这间房子有点小(以外),所有都不错。

/Chúle zhè jiān fángzi yǒudiǎn xiǎo (yǐwài), suǒyǒu dōu bùcuò/

Ngoài việc căn chống này hơi nhỏ (ra), tất cả mọi thứ phần đa ổn.

* 都 dịch là “tất cả đều” vị trong cấu trúc câu tiếng Trung này giả dụ ta dịch thành “cũng” thì sẽ không có nghĩa gì cả.

* Có thể lược bỏ chữ 以外trong câu.

* kết cấu này nhấn mạnh vấn đề việc vế 1 là một tình huống đặc trưng và vế 2 là một tình huống luôn luôn xảy ra sau khi đã bỏ trường hợp của vế 1.

8. Cấu trúc: bên cạnh ... (này ra), còn ...

除了 + chủ từ + vế 1 +(以外),还 / 也 + vế 2 : /chúle...(yǐwài), hái/yě.../

Cấu trúc tiếng Trung này bổ sung thêm ý mang đến vế 1, không ngừng mở rộng thêm ý đến vế 1.

VD9: 这辆自行车除了这种颜色,你还有别的吗?

/Zhè liàng zìxíngchē chúle zhè zhǒng yánsè, nǐ hái yǒu bié de ma/

Mẫu xe đạp điện này quanh đó màu này ra, bạn còn màu khác không?

除了 + nhà từ + vế 1 + (以外),chủ từ + 还 / 也 + vế 2

VD10: 除了牛肉,小明也爱吃猪肉,蔬菜。

/Chúle niúròu, xiǎomíng yě ài chī zhūròu, shūcài/

Ngoài thịt bò (ra), đái Minh còn thích ăn thịt heo với rau cải.

Cấu trúc câu trong tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

*
Cấu trúc câu vào tiếng Trung với爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

9. Kết cấu thích A thì A, không mê say A cũng ko sao

Diễn đạt sự ko hài lòng về cách làm/sự gạn lọc của đối phương, nhưng bên phía ngoài thì tỏ ra không vấn đề gì cả, không bận tâm.

爱 + động từ + 不 động từ : /ài A bù A/

VD11: 她爱听不听,反正我有意见就得提。

/Tā ài tīng bù tīng, fǎnzhèng wǒ yǒu yìjiàn jiù dé tí../

Cô ấy ưa thích nghe thì nghe, không mê thích nghe cũng không sao, mặc dù gì tôi có chủ ý thì nên nói ra.

* Chữ 得 trong VD11 đọc là /děi/.

10. Cấu trúc Thích A thì A trong giờ Trung

Ý có thể hoàn toàn tuân theo ý mong của mình. Đôi lúc tỏ ý bất mãn.

爱 A (就) A : /ài A (jiù) A/ (A = các động từ, phải có từ ngờ vực trong cụm động từ)

VD12: 现在很多人喜欢一个人生活,可自由啦,爱干什么(就)干什么。

/Xiànzài hěnduō rén xǐhuān yīgè nhón nhén shēnghuó, kě zìyóu la, ài gànshénme jiù gànshénme./

Hiện nay đa số người thích sống một mình, được tự do, thích làm những gì thì làm.

* Chữ 就 vào mẫu câu tiếng Trung này có hay là không cũng không tác động đến ý nghĩa của câu.

11. Cấu trúc Muốn A thì A

Diễn đạt ý hoàn toàn có thể làm theo nhu cầu của mình.

想động trường đoản cú / nhiều động từ bỏ 就động trường đoản cú / các động từ bỏ : /xiǎng A jiù A/

VD13: 想哭就哭吧,别憋在心里,挺难受的。

/Xiǎng kū jiù kū ba, bié biē zài xīnlǐ, tǐng nánshòu de../

(Muốn khóc thì khóc đi, chớ ém trong lòng, tức giận lắm đấy.)

⇒ mẫu câu tiếng Trung (10) có cách sử dụng y hệt như mẫu câu tiếng Trung (11). Tuy vậy mẫu câu tiếng Trung (10) có thêm sắc nét nghĩa “tỏ ý bất mãn”, và nên đi với các động từ tất cả từ nghi vấn. Còn mẫu câu tiếng Trung (11) thì có thể là đụng từ hoặc nhiều động từ.

⇒ Qua 3 mẫu câu tiếng Trung này, để rành mạch giữa 爱 và 想 thì 爱 nên dịch là “thích”, còn 想 nên dịch là “muốn”..

Cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã hay rất?

12. Cấu trúc Theo / theo đà … (của) A, B … …

Diễn đạt theo sự lộ diện hay chuyển đổi của A nhưng mà B đổi khác theo.

随着 A 的。。。,B。。。: /suízhe A de …, B …/ (A = cụm động từ, B = câu)

VD14: 随着科技的发展,我们的工作效率也提高了不少。

/Suízhe kējì de fǎ zhǎn, wǒmen de gōngzuò xiàolǜ yě tí gāo le bù shǎo./

Theo đà cách tân và phát triển của công nghệ kỹ thuật, hiệu suất công việc của họ được nâng cao đáng kể.

13. Kết cấu Đang ... Trong giờ đồng hồ trung

Diễn tả một hành vi đang xảy ra, thì hành động/tình huống khác chen ngang.

động trường đoản cú + 着 + cồn từ + 着,... : / … zhe … zhe/

VD15: 他坐了十几个小时的飞机,坐着坐着睡着了。

/Tā zuòle shí jǐ gè xiǎoshí de fēijī, zuòzhe zuòzhe shuìzháole./

(Anh ấy ngồi máy cất cánh mười mấy giờ đồng hồ, vẫn ngồi thì ngủ thiếp đi.)

* Chữ 着 vào 睡着了của VD15 gọi là /zháo/ nhé.

14. Kết cấu 着 vô cùng ... Trong giờ đồng hồ Trung

Diễn đạt tới độ khôn xiết cao, hay sử dụng trong văn nói của giờ Trung.

(cụm) tính từ + 着呢 : /zhe ne/

VD16: 妈妈冲好奶粉了吗?宝宝饿着呢。

/Māmā chōng hǎo nǎifěnle ma? Bǎobao trằn zhene./

(Mẹ pha sữa hoàn thành chưa? Em nhỏ xíu rất đói rồi đây.)

Cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ với 宁可 /níngkě/

15. 除非 /chúfēi/: Trừ lúc … thì mới có thể ...

15.1 tốt nhất thiết đề xuất như vậy, thì mới có kết quả này.

除非 + điều kiện, 才 + hiệu quả : thể hiện ý “bắt yêu cầu làm như vậy, …”

VD17: 除非你亲自去,才能解决。/Chúfēi nǐ qīnzì qù, cáinéng jiějué./

Trừ khi chúng ta đích thân đi, mới có thể giải quyết được.

15.2 sẽ phải làm như vậy, nếu như không sẽ là một công dụng khác.

除非 + điều kiện bắt buộc + 否则 / 不然 + chỉ 1 kết quả khác:

Trừ lúc … nếu không ...

VD18: 妈妈规定,除非弟弟做完作业,否则不能看电视。

/Māmā guīdìng, chúfēi dìdì zuò wán zuòyè, fǒuzé bùnéng kàn diànshì./

Mẹ quy định, trừ lúc em trai làm ngừng hết bài bác tập, còn nếu như không không được xem tivi.

VD19: 除非你有门票,不然不能进去。/Chúfēi nǐ yǒu ménpiào, bùrán bùnéng jìnqù./

Trừ phi các bạn có vé vào cửa, nếu như không thì không được phép vào.

16. Cấu tạo câu 宁可 /níngkě/ : Thà

16.1 sau khi lựa chọn, bao gồm sự so sánh:

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也不 + các động tự : lựa chọn vế đầu : Thà … cũng không ...

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也要 + cụm động trường đoản cú : chọn vế sau : Thà … cũng phải ...

VD20 : A: 小王这个人做生意可真厚道。

/Xiǎo wáng zhège rón rén zuò shēngyì kě zhēn hòudao./ tiểu Vương làm nạp năng lượng rất bao gồm hậu.

B: 是啊,她宁可自己吃亏,也不欺骗顾客。

/Shì a, tā níngkě zìjǐ chīkuī, yě bù qīpiàn gùkè./

Đúng rồi, Cô ấy thà từ mình chịu đựng thiệt, chứ không cần lừa gạt khách hàng.

VD21 : 很多父母宁可自己吃苦,也要让子女上大学。

/Hěnduō fùmǔ níngkě zìjǐ chīkǔ, yě yào ràng zǐnǚ shàng dàxué./

Rất các bậc cha mẹ thà chịu đựng khổ, cũng đề xuất quyết cho nhỏ vào đại học.

16.2 sau khi so sánh, fan nói đã đưa ra sự lựa chọn ở vế sau.

与其 + các động từ / câu,不如 / 宁可 + các động trường đoản cú / câu

nếu nên … thà / chẳng thà … (còn hơn/cho rồi) ( = thà … còn rộng ...)

VD22: 与其在这儿等,不如去找他。 /Yǔqí zài zhè"er děng, bùrú qù zhǎo tā./

Nếu buộc phải đợi nghỉ ngơi đây, thà đi tìm anh ấy còn rộng = (Thà đi kiếm anh ấy còn hơn đợi ở đây)

VD23: 我最怕痛,与其打针,宁可吃药。 /Wǒ zuì pà tòng, yǔqí dǎzhēn, níngkě chī yào./

Tôi sợ nhức nhất, nếu đề nghị tiêm thuốc, chẳng thà uống dung dịch còn hơn =(Tôi sợ nhức nhất, thà uống dung dịch còn hơn nên tiêm thuốc)

Cấu trúc câu “DÙ..” trong giờ Trung

17. Dù cho / dù là / mặc dầu … cũng / đang ...

Diễn đạt ý trả thiết và nhượng bộ. Mặc dù cho tình huống như thế nào thì hiệu quả cũng không chũm đổi.

即使 / 哪怕 + đưa thiết/ điều kiện, ……也 / 会 + hiệu quả …… : / Jíshǐ / nǎpà... Yě / huì.../

VD24: 哥哥每天睡前都要看一会儿书,哪怕深夜一两点睡觉,也是这样。

/Gēgē měitiān shuì qián dōu yào kàn yīhuǐ"er shū, nǎpà shēnyè yī liǎng diǎn shuìjiào, yěshì zhèyàng./

(Anh tớ ngày nào cũng phải đọc sách một tí rồi bắt đầu đi ngủ, mặc dù cho là giữa tối 1-2h cũng vậy.)

VD25: 即使今晚不睡觉,也要把作业完成。

/Jíshǐ jīn wǎn bù shuìjiào, yě yào bǎ zuòyè wánchéng./

(Dù cho buổi tối nay không ngủ, cũng đề nghị làm xong xuôi bài tập.)

18. Cấu trúc câu Đã / sẽ vậy … thì ...

Diễn tả trường hợp đó đang xuất hiện, hoặc sẽ thành hiện thực, thì sẽ từ đó đưa ra một tóm lại cụ thể.

。。。既然。。。,(那么)就。。。 : /jìrán …, (nàme) jiù .../

VD26: 你既然来了,就留下来吃晚饭吧。/Nǐ jìrán láile, jiù liú xiàlái chī wǎnfàn ba./

(Bạn đang đi vào rồi, thì làm việc lại ăn tối đi.)

19. Cấu tạo Tuy / mặc dù … nhưng ... Trong giờ Trung

Diễn đạt ý nhượng bộ. Ở phân câu đầu thừa nhận sự việc, trường hợp nào đó, sống phân câu sau công dụng vẫn không vị vậy mà nuốm đổi, vụ việc vẫn xảy ra, tình huống vẫn xuất hiện.

尽管 / 虽然 + tính từ / cụm động từ / câu但是 / 可是 / 然而 + câu :

/Jǐnguǎn / suīrán ... Dànshì / kěshì / rán"ér.../

VD27: 尽管她工作很忙,但是每天都给妈妈打电话。

/Jǐnguǎn tā gōngzuò hěn máng, dànshì měitiān dū gěi māmā dǎ diànhuà./

(Tuy các bước của cô ấy rất bận, nhưng từng ngày đều gọi điện thoại thông minh cho mẹ.)

Trong văn nói cũng tương tự văn viết, thế được kết cấu câu trong tiếng Trung sẽ giúp bạn miêu tả hay hơn. Chỉ cần chuyên cần luyện tập và chú ý một xíu, bạn sẽ nhanh chóng thay vững, 一口流利的汉语 nha.

Khi ban đầu học một ngữ điệu mới, ngữ pháp là một trong những yếu tố đưa ra quyết định bạn có miêu tả câu kia đúng hay không. Học giỏi ngữ pháp giờ đồng hồ Trung giúp đỡ bạn không bị nhầm lẫn giữa những thành phía bên trong câu và người khác vẫn hiểu được điều mà bạn muốn truyền đạt. Nội dung bài viết hôm nay, trung trọng điểm tiếng Trung designglobal.edu.vn đang tổng hợp giúp bạn những kỹ năng và kiến thức về “cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung cơ phiên bản cho bạn mới bắt đầu“, hãy thuộc theo dõi nhé.

*
Tổng đúng theo Ngữ pháp giờ Trung cơ bản

Ngữ pháp giờ đồng hồ Trung là gì?

Ngữ pháp tiếng Trung bao hàm từ nhiều loại (Danh từ, tính từ, hễ từ, đại từ, số từ cùng lượng từ, phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, từ bỏ tượng thanh, thán từ), các kết cấu tạo đề nghị câu, lượng từ với ngữ âm. Khi tham gia học tiếng Trung Quốc, bạn cần ghi nhớ rõ các cấu trúc ngữ pháp vì chỉ cần nhầm lẫn về vị trí của từ vào câu là câu đó đã bị thay đổi về nghĩa hoặc thậm chí còn là sẽ thành câu không đúng rồi!

Trong tiếng Trung cũng đều có một số kết cấu ngữ pháp tương tự như như các cấu tạo ngữ pháp trong tiếng Việt, cung ứng rất thỉnh thoảng người Việt học tiếng Trung.

Tiếng Trung được chia thành ba bậc: sơ cấp, trung cấp, thời thượng với 6 cấp độ từ là một đến 6. Thông thường, sau khi học không còn HSK4 thì các bạn đã sở hữu thể nuốm được không còn các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Trung. Còn lúc học lên HSK5, HSK6 thì đã học tiếp biện pháp dùng từ.

Tổng hợp cấu tạo ngữ pháp giờ Trung cơ bản

Trước lúc đến với nội dung ví dụ thì họ sẽ cùng khám phá một vài cấu trúc cơ bản để các chúng ta cũng có thể vận dụng trong giao tiếp dễ dàng và đơn giản hàng ngày của mình.

1, cấu tạo “是……的。” /shì… de/: dùng để nhấn mạnh dạn nội dung

Ví dụ: 

昨天来。Tā shì zuótiān lái de.Anh ấy đến ngày hôm qua.(Nhấn mạnh thời gian đến là hôm qua)

2, thắc mắc với tự “吗” /ma/ dùng để làm hỏi

Ví dụ:

你吃饭了?
Nǐ chīfàn le ma?
Bạn ăn cơm chưa?

你做完作业了? Nǐ zuò wán zuòyèle ma? Cậu làm hoàn thành bài tập chưa?

3, kết cấu “因为……所以” /yīnwèi… suǒyǐ/: thể hiện nguyên nhân tác dụng

Ví dụ: 

因为下雨所以我们不能出去玩儿。

Yīnwèi xià yǔ suǒyǐ wǒmen bùnéng chūqù wánr.

Bởi bởi trời mưa nên cửa hàng chúng tôi không thể ra phía bên ngoài chơi.

4, cấu trúc “只有……才” /zhǐyǒu… cái/: chỉ có… mới

Ví dụ:

只有好好学习能有好成绩。

Zhǐyǒu hǎohao xuéxí dòng néng yǒu hǎo chéngjì.

Chỉ bao gồm học hành cần mẫn mới giành được thành tích tốt.

5, kết cấu “只要……就” /zhǐyào… jiù/: chỉ cần… thì

Ví dụ:

只要你努力学习, 会有进步。

Zhǐyào nǐ nǔlì xuéxí, jiù huì yǒu jìnbù

Chỉ đề nghị bạn cố gắng học hành thì vẫn tiến bộ.

6, cấu trúc “无论……都” /wúlùn… dōu/: đến dù… đều/ cũng

Ví dụ:

无论遇到怎样的困难,我们要想办法克服。

Wúlùn yù dào zěnyàng de kùnnán, wǒmen dōu yào xiǎng bànfǎ kèfú

Cho dù gặp gỡ phải khó khăn gì, công ty chúng tôi cũng hầu như nghĩ cách khắc phục.

7, cấu tạo “如果……就也” /rúguǒ… jiù /: nếu… thì

Ví dụ:

– 如果你认真的学习,成绩会变的很好。

Rúguǒ nǐ rènzhēn de xuéxí, chéngjì jiù huì biàn de hěn hǎo.

Nếu bạn làm việc tập siêng chỉ, thì thành tích cũng sẽ rất tốt.

如果今天下大雨,我就不去学校了。

Rúguǒ jīntiān xià dàyǔ, wǒ jiù bú qù xuéxiào le.

Nếu lúc này trời mưa to thì tôi sẽ không đến trường nữa.

8, kết cấu “虽然。。。但是” /suīrán… dànshì/: mang dù…. Nhưng

Ví dụ:

虽然读书很辛苦,但是还是要坚持。

Suīrán dúshū hěn xīnkǔ, dànshì háishì yào jiānchí

Mặc dù học hành vất vả dẫu vậy vẫn bắt buộc kiên trì.

虽然冬天来了,但是天气不太冷。

Suīrán dōngtiān láile, dànshì tiānqì bú tài lěng. Mặc dù mùa đông đến rồi mà lại thời tiết ko lạnh lắm.

9, cấu tạo 不但……而且 /búdàn… érqiě/: ko những… nhưng còn

Ví dụ:

今天的天空不但没有太阳,而且还非常阴暗。

Jīntiān de tiānkōng bùdàn méiyǒu tàiyáng, érqiě hái fēicháng yīn’àn.

Thời tiết bây giờ không những không tồn tại ánh khía cạnh trời hơn nữa rất âm u.

10, cấu trúc “不是……而是” /búshì… ér shì/: ko phải… cơ mà là  

Ví dụ:

– 不是老师不管你,而是你自己太让老师失望了。

Búshì lǎoshī bùguǎn nǐ, ér shì nǐ zìjǐ tài ràng lǎoshī shīwàngle.

Không buộc phải thầy giáo không đon đả bạn mà lại là bạn khiến thầy bế tắc quá rồi.

– 他不是英语老师而是汉语老师。

Tā búshì Yīngyǔ lǎoshī ér shì Hànyǔ lǎoshī.

Anh ấy chưa hẳn là thầy giáo tiếng Anh mà lại là giáo viên tiếng Trung

Từ nhiều loại trong ngữ pháp giờ Trung

Từ trong tiếng Trung được phân thành thực từ với hư từ, trong những số ấy thực từ bao hàm 10 loại: danh từ, rượu cồn từ, tính từ bỏ (hay nói một cách khác là hình dung từ), từ khu vực biệt, số từ, lượng từ, phó từ, đại từ, trường đoản cú tượng thanh, thán từ. Hư từ có 4 loại: giới từ, liên từ, trợ từ, tự ngữ khí.

1. Danh tự – 名词 /míngcí/

Danh từ cần sử dụng để bộc lộ người hoặc sự vật, thời gian địa điểm. Trong câu danh từ chủ yếu đảm nhận vai trò chủ ngữ. Danh tự được viết là 名词 cùng viết tắt là 名.

Danh từ bao gồm 4 loại:

Danh từ chỉ bạn và vật: 猫、狗Danh trường đoản cú chỉ thời gian: 春天、夏天Danh từ chỉ địa điểm: 学校、Danh trường đoản cú chỉ phương vị: 上、下

2. Động tự – 动词 /dòngcí/

Động trường đoản cú là số đông từ chỉ động tác, hành vi, vận động tâm lý hoặc thể hiện sự tồn tại, rứa đổi, biến mất, … Động từ được viết là 动词 cùng viết tắt là 动.

Động từ tất cả 7 loại:

Động tự chỉ cồn tác, hành vi: 跳、坐……Động từ chỉ chuyển động tâm lý: 喜欢、讨厌……Động từ chỉ sự tồn tại, cố gắng đổi, biến mất: 在、消亡……Động tự phán đoán: 是……Động từ năng nguyện: 能、 会……Động trường đoản cú xu hướng: 下来、进去……Động từ bỏ chỉ sự thêm vào: 进行、加以……

3. Tính trường đoản cú – 形容词 /xíngróngcí/

Tính từ bỏ là những từ biểu hiện trạng thái, đặc thù của fan và sự vật dụng hoặc diễn đạt trạng thái của hành động hay rượu cồn tác. Tính tự được viết là 形容词 với viết tắt là 形.

Tính từ gồm 2 loại lớn:

Tính từ bỏ chỉ tính chất: 酸、甜、苦、辣……Tính từ bỏ chỉ trạng thái: 火红、水江江……

4. Từ khu biệt – 区别词 /qūbié cí/

Từ quần thể biệt biểu hiện thuộc tính của fan hoặc sự vật, có công dụng phân một số loại sự vật. Từ khu vực biệt được viết là 区别词 và viết tắt là 区.

Ví dụ: 野生、恶性……

5. Số từ – 数词 /shù cí/

Số tự là những từ chỉ số lượng, các con số. Số trường đoản cú được viết là 数词 với viết tắt là 数

Số từ bao gồm 2 loại: 

Số đếm: 一、二、三……Số thứ tự:第一、第二、第三……

6. Lượng tự – 量词 /liàngcí/

Lượng trường đoản cú là các loại từ chỉ đơn vị của người, sự đồ vật hoặc đơn vị của cồn tác hành vi. Trong tiếng Trung bao gồm đến rộng 500 lượng từ. Lượng từ bỏ được viết là 量词, viết tắt là 量.

Lượng từ bao gồm 2 loại:

Danh lượng từ: 年、周Động lượng từ: 趟、遍

7. Phó trường đoản cú – 副词 /fùcí/

Phó từ bỏ là phần đa từ bổ sung ý nghĩa về những mặt như phương thức, trình độ, tần suất, ngữ khí…cho đụng từ, tính trường đoản cú hoặc cả câu.

Phó tự được viết là 副词 với viết tắt là 副

Phó từ có 7 loại:

Phó từ bỏ chỉ nút độ: 很、最、太……Phó từ chỉ phạm vi: 都、全、单……Phó từ bỏ chỉ thời gian, tần suất: 立刻、马上、暂时、尽量……Phó tự chỉ khu vực chốn: 四处、 处处……Phó từ thể hiện khẳng định, che định: 必须、 的确、 不、没……Phó từ bộc lộ tình trạng, phương thức: 特意、 突然、大力、尽量……Phó từ bộc lộ ngữ khí: 难道、 简直、却……

8. Đại trường đoản cú – 代词 /dàicí/

Đại tự là các loại từ thay thế cho những từ ngữ trong câu. Gồm tía loại đại từ bỏ chính: đại tự nhân xưng, đại từ chỉ thị và đại tự nghi vấn.

Đại từ được viết là 代词 với viết tắt là 代

Đại từ gồm 3 loại:

Đại trường đoản cú chỉ người: 我们、他们Đại từ nghi vấn: 谁、什么、哪Đại từ bỏ chỉ sự: 这、那、这儿

9. Từ bỏ tượng thanh – 拟声词 /nǐ shēng cí/

Từ tượng thanh là các từ mô bỏng âm thanh. Trường đoản cú tượng thanh được viết là 拟声词 cùng viết tắt là .

Ví dụ: 哈哈、叮当、咚咚……

10. Thán tự – 叹词 /tàn cí/

Thán tự là gần như từ biểu hiện cảm thán với sự hoan hô, ứng đáp. Thán trường đoản cú được viết là 叹词 và viếtghi tắt là .

Ví dụ: 哎呀、哎哟、啊……

11. Giới tự – 介词 /jiècí/

Giới từ thường xuyên được đặt trước danh từ, đại tự hoặc cụm danh từ, tạo nên thành những cụm giới từ bổ sung ý nghĩa mang đến động từ, tính từ bỏ hoặc cả câu về đối tượng, thời gian, chỗ chốn, phương thức, nguyên nhân, bị động, so sánh, bài xích trừ….

Giới từ được viết là 介词 và viết tắt là 介

Giới từ bao gồm 5 các loại chính:

Giới từ bỏ chỉ thời gian, chỗ chốn, phương hướng: 从、在、向……Giới tự chỉ phương thức, phương pháp, công cụ, so sánh: 按照、用、比……Giới từ bỏ chỉ nguyên nhân, mục đích: 因为、 为了……Giới trường đoản cú chỉ triển khai động tác hoặc chịu sự ảnh hưởng tác động của hành vi, hễ tác:被、让、把……Giới từ chỉ đối tượng người tiêu dùng liên quan: 对、跟、和……

12. Liên tự – 连词 /liáncí/

Liên từ có tính năng nối từ, đoản ngữ, phân câu, và câu, …biểu thị quan hệ giới tính đẳng lập, tăng tiến, chuyển ngoặt, điều kiện, … Để nói được số đông câu giờ đồng hồ Trung nhiều năm thì rất cần được nhớ kĩ cách thực hiện liên từ. Liên từ được viết là 连词 với được viết tắt là 连

Liên từ tất cả thể chia thành 3 loại:

Liên từ nhằm nối từ, đoản ngữ: 和、跟、同……Liên từ nhằm nối từ hoặc phân câu: 而、而且、或者……Liên từ để nối phân câu vào câu phức: 不但、不仅、但是……

13. Trợ từ – 助词 /zhùcí/

Trợ từ bỏ thường kèm theo với từ, nhiều từ hoặc câu để biểu hiện quan hệ ngữ pháp như quan hệ nam nữ kết cấu hoặc cồn thái. . Trợ từ bỏ được viết là 助词 cùng được viết tắt là .

Trợ từ phân thành 4 loại:

Trợ từ bỏ kết cấu: 的、地、得Trợ từ động thái: 着、 了、过Trợ tự so sánh: 似的、一样、(一) 般Trợ trường đoản cú khác: 所、给、连

14. Trường đoản cú ngữ khí – 语气词 / yǔqì cí/

Từ ngữ khí hay đứng sống cuối câu biểu thị ngữ khí, cũng hoàn toàn có thể dùng ở giữa câu nhằm ngắt nghỉ. Tự ngữ khí được viết là 语气词 cùng được viết tắt là 语气.

Từ ngữ khí phân thành 4 loại: 

Ngữ khí nai lưng thuật: 的、了、吧……Ngữ khí nghi vấn: 吗、呢……Ngữ khí ước khiến: 吧、了、啊……Ngữ khí cảm thán: 啊……

Câu với thành phần câu trong tiếng Trung

Ngoài những câu đối chọi thường gặp mặt như: câu è cổ thuật, câu không đúng khiến, câu nghi vấn, câu cảm thán thì

Tiếng Trung còn có các dạng câu phức như: câu tuy nhiên song, câu tăng tiến, câu nối tiếp, câu lựa chọn, câu chuyển ý, câu nhượng bộ, câu điều kiện, câu nguyên nhân kết quả, câu mục đích, câu đưa thiết

Ngoài ra còn tồn tại các phần câu đặc biệt Câu liên động, câu kiêm ngữ, câu tồn hiện, văn bản 把, câu thụ động 被, câu chữ 使, câu chữ 连, câu so sánh

Một câu vừa đủ gồm tất cả 8 yếu tắc câu:

Chủ ngữ – 主语 /zhǔyǔ/

我们胜利了。

Wǒmen shènglìle

Chúng ta thắng lợi rồi.

Vị ngữ – 谓语 /wèiyǔ/

黑了

Tiān hēile.

Trời tối rồi.

Động ngữ – 动语 /dòng yǔ/ 

吃过了不少苦头。

Tā chī guò le bù shǎo kǔtóu

Anh ấy chịu ít nhiều khổ sở.

Tân ngữ – 宾语 /bīnyǔ/

我送你一朵红玫瑰

Wǒ sòng nǐ yī duǒ hóng méiguī

Anh tặng kèm em một cành hoa hồng.

Định ngữ – 定语 /dìngyǔ/

小红是一个漂亮的姑娘。Xiǎohóng shì yí gè piàoliang de gūniang.Tiểu Hồng là một cô nàng xinh xắn.

Trạng ngữ – 状语 /zhuàngyǔ/

今天就你一个迟到。

Jīntiān jiù nǐ yīgè chídào

Hôm nay chỉ bản thân cậu cho muộn.

Bổ ngữ – 补语 /bǔyǔ/

这本书我已经读三遍了。

Zhè běn shū wǒ yǐjīng dú sān biànle

Cuốn sách này tôi sẽ đọc tía lần rồi.

Trung trung khu ngữ – 中心语 /zhōngxīn yǔ/

这是我的

Zhè shì wǒ de shū

Đây là sách của tớ.

Cấu trúc một câu hoàn chỉnh gồm: chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ

Ví dụ: 

全班同学已经做好了作业。

Cả lớp đã làm ngừng hết bài xích tập.

Trong đó: 

全班同学 là nhà ngữ已经做好了là vị ngữ作业là tân ngữ

Phân biệt một vài cụm từ dễ dàng nhầm lẫn trong tiếng Trung

Trong giờ đồng hồ Trung có nhiều từ gồm cách phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau, hay bao gồm từ có chân thành và ý nghĩa giống nhau tuy nhiên, từ loại khác biệt dẫn đến biện pháp dùng cũng trở nên khác. Vì chưng vậy, khi sử dụng những từ này, các bạn cần chăm chú để tránh dùng sai nhé.

Ví dụ: 

Phân biệt 突然 / túrán/ với 忽然 / hūrán/

突然 với 忽然 đều có nghĩa là “đột nhiên, bất chợt nhiên” tuy nhiên, từ loại của bọn chúng khác nhau.

忽然 chỉ rất có thể làm phó từ, đứng trước tính từ, động từ hoặc các động từ

Ví dụ: 

我忽然很想家。

Wǒ hūrán hěn xiǎng jiā

Tôi tự nhiên rất lưu giữ nhà.

Còn 突然 thì vừa là phó từ, vừa là tính từ yêu cầu cách sử dụng linh hoạt hơn.

Ví dụ:

你来得太突然了。(Không thể nói thành 太忽然)

Nǐ láidé tài túránle

Cậu đến đùng một phát quá.

Phân biệt 做 / zuò/ với 作 / zuò/ cùng 坐 / zuò/

Ba trường đoản cú này đều sở hữu cùng âm đọc là /zuò/ và rất nhiều là cồn từ tuy nhiên nghĩa của bọn chúng thì lại không giống nhau.

做: có nghĩa là “làm gì đó”, thường được sử dụng trong khẩu ngữ cùng có ý nghĩa cụ thể, thực tại, tân ngữ theo nó thường là tân ngữ 1-1 âm tiết. 

Ví dụ: 

做饭 /zuò fàn/: thổi nấu cơm

做买卖 /zuò mǎimài/: Buôn bán

作: cũng có nghĩa là “làm gì đó” cơ mà thường thực hiện trong văn viết và biểu thị ý nghĩa trừu tượng, tân ngữ theo nó thường là tân ngữ tuy vậy âm tiết.

Ví dụ:

作弊 /zuòbì/: con quay cóp

制作 / zhìzuò/: chế tác

坐: tức là “ngồi”

Ví dụ: 

坐下 /zuò xià/: ngồi xuống

Ngữ pháp giờ trung nâng cao (update)

Tài liệu ngữ pháp tiếng Trung

Trên đây là tóm tắt những kiến thức ngữ pháp giờ Trung cơ bản nhất, trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm kiếm hiểu ví dụ từng phần của ngữ pháp nhé.

Xem thêm: 6 cách phối đồ với áo sweater phối với quần gì, 10+ cách phối đồ với áo sweater cực chất

Vậy cùng với lượng kiến thức ngữ pháp không hề ít này thì làm nuốm nào để học giỏi ngữ pháp? tất nhiên, các bạn phải chịu khó học thuộc, nắm rõ được đặc điểm tính hóa học của từ các loại để tránh sử dụng sai, phát âm rõ kết cấu ngữ pháp của câu, có tác dụng nhiều bài xích tập ngữ pháp xem những phim hoặc nghe nhạc để học theo phong cách người Trung nói, …Và hãy nhờ rằng theo dõi fanpage facebook và trang web của designglobal.edu.vn để có thể đọc thêm nhiều kiến thức có ích về tiếng Trung nhé.