Tiếng Hàn Nhập Môn – bài xích 4: 9 phương pháp phát âm chuẩn chỉnh trong tiếng Hàn: học tập ngoại ngữ, quan trọng nhất là kỹ năng nghe nói. Với kỹ năng nói, đk tiên quyết là phạt âm chuẩn.
Bạn đang xem: 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn

9 giải pháp Phát Âm chuẩn Trong giờ đồng hồ Hàn

I. Nối Âm (연음화):

1. Âm tiết đầu tiên tận cùng vị phụ âm (받침), âm tiết lắp thêm hai ban đầu bởi phụ âm câm (이응):

받침 + 모음

예 : 발음 <바름> /ba-reum/ 책을 <채글> /chae- geul/

이름이 <이르미> /i-reu-mi/ 도서관에 <도서과네> /do- seo- kwa- ne

2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi vì phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết trang bị hai bước đầu bởi phụ âm câm (이응):

겹 받침+모음

예 : 읽어요 <일거요> /il-geo-yo/ 앉으세요 <안즈세요> /an- jeu-se- yo/

II. Trọng Âm Hóa (경음화):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm tiết vật dụng hai bước đầu bởi những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết đồ vật hai gọi thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

예 : 식당 <식땅> /shik- ttang/ 문법 <문뻡> /mun- bbeop/

살집 <살찝> /san-jjip/ 듣고 <듣꼬> /deut- kko/

III. Phát triển thành Âm (자음동화– Phụ âm đồng hóa):

1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi vì phụ âm ㄱ âm tiết máy hai ban đầu bởi các phụ âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ đọc thành ㅇ :

받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

예 : 한국 말 <한궁말> /Han- gung- mal/ 작년 <장년> /jang- nyeon/

2. Âm tiết thứ nhất tận cùng vày phụ âm ㄷ âm tiết sản phẩm hai ban đầu bởi những phụ âm ㄴ-> đuôi chữ phát âm thành ㄴ :

받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

예 : 믿는다 <민는다> /min- neun-da/

3. Âm tiết trước tiên tận cùng vày phụ âm ㅂâm tiết đồ vật hai ban đầu bởi phụ âm ㄴ-> đuôi chữ đọc thành ㅁ :

받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

예 : 얼마입니까 ? <얼마 임니까> /eol- ma- im- ni- kka/

4. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi những phụ âm ㅇ, ㅁâm tiết sản phẩm hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết trang bị hai đọc thành ㄴ :

받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

예 : 종로 <종노> /jong-no/ 음력 <음녁> /eum- nyek/

5. Âm tiết trước tiên tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㅂâm tiết thứ hai bước đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết trước tiên đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết thiết bị hai hiểu thành ㄴ :

받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

예 : 국립 <궁닙> /gung-nip/ 수업료 <수엄뇨> /su- eom- nyo/

IV. Nhũ Âm Hóa (유음화):

Âm tiết trước tiên tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹâm tiết sản phẩm hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> đọc thành ㄹ :

받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

예 : 몰라요 <몰라요> /mol-la-yo/ 연락 <열락> /yeol- lak/

V. Âm Vòm Hóa (구개음화):

Âm tiết đầu tiên tận cùng bởi các phụ âm ㄷ, ㅌâm tiết vật dụng hai tất cả nguyên âm ㅣ(이) -> âm nối phát âm thành ㅈ,ㅊ :

받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

예 : 같이 <가치> / ga-chi / 닫히다 <다치다> /da-chi-da/

해돋이 <해도지> /hae-do-ji/

VI. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ’ 탈락):

Âm tiết trước tiên tận cùng vì phụ âm ㅎâm tiết trang bị hai ban đầu bởi phụ âm câm ㅇ (이응) -> không phát âm ㅎ :

받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

예 : 좋아하다 <조아하다> /jo-a-ha-da / 많이 <마니> /ma- ni/

VII. Âm nhảy Hơi Hóa (격음화):

1. Âm tiết đầu tiên tận cùng vị phụ âm ㄱ, ㄷ, âm tiết thiết bị hai bắt đầu bởi phụ âm ㅎ -> âm tiết lắp thêm hai gọi thành ㅋ,ㅌ:

받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da /

2. Âm tiết đầu tiên tận cùng vày phụ âm ㅎâm tiết đồ vật hai ban đầu bởi phụ âm ㄱ, ㄷ -> âm tiết đồ vật hai phát âm thành ㅋ,ㅌ :

받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da / 까맣다 <까마타> /kka-ma- t’a/

VIII. Phương pháp Đọc “의” (‘의’ 발음):

1. Nguyên âm “의” bước đầu âm tiết trước tiên -> đọc thành 의 /eui/:

예 : 의사 <의사> /eui-sa / 의자 <의자> /eui- ja/

2. Nguyên âm “의” nằm ở đoạn âm tiết thiết bị hai -> phát âm thành 이 /i/ :

예 : 주의 <주이> /ju- I / 동의 <동이> /dong – i/

3. Trợ từ sở hữu “의” -> phát âm thành 에 /e/ :

예 : 아버지의 모자 <아버지에 모자> /a- beo-ji-e- mo-ja /

IX. Dìm Trọng Âm:

Âm tiết đầu tiên tận cùng vị nguyên âm (không gồm 받침); âm tiết sản phẩm công nghệ hai bước đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng sinh hoạt âm tiết thứ nhất và thừa nhận trọng âm sinh sống âm tiết máy hai

Trình duyệt của doanh nghiệp đã tắt tính năng hỗ trợ Java
Script.Website chỉ làm cho việc khi bạn bật nó trở lại.Để xem thêm cách nhảy Java
Script, hãy bấm chuột vào đây!
*

TIẾNG HÀN GIAO TIẾPKhóa tiếp xúc Cơ Bản
Khóa tiếp xúc Nâng...TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1Tiếng Hàn cấp tốc SC1Tiềng Hàn Cơ bản SC1TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2Tiếng Hàn nhanh SC2Tiếng Hàn Cơ bản SC2TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3Tiếng Hàn nhanh SC3Tiếng Hàn Cơ bản SC3TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 1Tiếng Hàn cấp tốc TC1Tiếng Hàn Cơ bạn dạng TC1TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 2Tiếng Hàn cấp tốc TC2Tiếng Hàn Cơ phiên bản TC2TIẾNG HÀN KLPTLịch khai giảng

*
» tin tức » giờ đồng hồ Hàn Nhập Môn


*

Bài 1: Nguyên âm với phụ âm trong giờ hàn

Nguyên âm với phụ âm cho tất cả những người mới ban đầu học giờ hàn. Các bài học tập cơ phiên bản cho chúng ta tự học tập tiếng Hàn trên nhà.


*

Bài 2: Nguyên Âm cùng Phụ Âm (Tiếp theo)

Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn cho người mới bắt đầu. Những bài học tập tiếng Hàn cho tất cả những người mới bắt đầu.


*

Bài 3: kết cấu Âm máu Trong giờ đồng hồ Hàn

vạc âm đóng một vai trò rất quan trọng khi học ngữ điệu và trong các số ấy âm ngày tiết trong giờ đồng hồ Hàn lại là phần không thể không biết lúc học phát âm ngôn từ của xứ sở kim chi này


*

Bài 5: bí quyết Phát Âm chuẩn chỉnh Trong giờ đồng hồ Hàn

biện pháp phát âm chuẩn chỉnh trong giờ đồng hồ Hàn cho tất cả những người mới bước đầu học tiếng Hàn. Trung trung khu tiếng Hàn hỗ trợ các bài học tiếng Hàn Online cho tất cả những người mới bước đầu học.


*

Bài 6: Nguyên âm với phụ âm 3

những nguyên âm đôi, phụ âm nhảy hơi, phụ âm đôi trong giờ hàn


*

Bài 7: Phụ âm cuối - Patchim trong giờ Hàn

qua loa về phụ âm cuối - Patchim trong tiếng hàn. Trung trọng điểm tiếng hàn Sofl hỗ trợ các bài học kinh nghiệm tiếng Hàn Online tác dụng


*

Từ vựng về các hệ số đếm

biện pháp sử dụng những hệ số đếm trong giờ hàn.


*

Danh từ bỏ 의 và biện pháp phát âm từ tất cả “의”

cách phát âm những từ có 의


*

Bảng chữ giờ đồng hồ Hàn Quốc

Mỗi ngôn từ có cho khách hàng một bảng vần âm riêng biệt, khi tìm hiểu hay học bất cứ một trang bị tiếng nào hầu hết người luôn luôn muốntìm gọi về bắt đầu của nó.


*

Học tiếng nước hàn căn bản

chuẩn bị nhập môn mang lại tiếng Hàn các bạn cần sẵn sàng cho mình các gì ? học tập tiếng nước hàn căn bạn dạng cần số đông gì? từ bây giờ trung trọng điểm tiếng Hàn Sofl đã giải đáp cho mình


*

Bảng từ bỏ vựng Hàn Quốc

từ bỏ vựng với câu là trong số những thứ khó trong ngôn ngữ Hàn, nếu khách hàng có vốn từ mập trong bảng từ giờ đồng hồ Hàn, phát âm được phương pháp dùng câu thì bạn có được những mốc đặc biệt quan trọng tốt trong việc học tiếng Hàn.


*

Bảng số giờ Hàn

bất kì ngoại ngữ nào đề có bảng vần âm và bảng số. Tiếng Hàn có bảng chữ cái Hangeul với 40 kí tự với bảng số tiếng Hàn có 2 các loại là Số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn.


*

Giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản

trong cả khi không học chuyên sâu về giờ Hàn bạn cũng có thể học mang lại mình một trong những câu tiếp xúc đơn giản, dễ học, liên tiếp được nghe bên trên phim và cũng tương đối dễ thâm nhập


*

Câu chào tiếng Hàn Quốc

trong vô số trường hợp chúng ta có thể và nên thực hiện tiếng Hàn đơn giản và dễ dàng với câu chào để gây được thiện cảm cho những người nghe.


*

Bắt đầu học tập tiếng Hàn Quốc

học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn không lúc nào là quá muộn nếu như bạn xác minh mình tất cả nguyện vọng theo học ngữ điệu này. Giờ Hàn là cánh cửa mở mang lại công việc, sau này sau này.


*

Cách gọi chữ Hàn Quốc

phía dẫn phương pháp đọc bảng chữ cái tiếng Hàn, ghép chữ với đọc phiên âm vần âm tiếng Hàn một giải pháp nhanh và đúng mực nhất.


*

Dạy học tiếng Hàn giao tiếp

bí quyết học giờ đồng hồ Hàn tiếp xúc nhanh giỏi cho những người mới bắt đầu học giờ đồng hồ Hàn, biện pháp này cũng góp các bạn muốn tập trung kỹ năng nghe nói giờ đồng hồ Hàn đạt công dụng cao rộng nhờ công việc học đơn giản.


*

Luyện phân phát âm tiếng Hàn

phân phát âm giờ Hàn Quốc không phải là khó nhưng nếu biết cách học và chú ý vào phần đông lỗi vạc âm hay chạm chán rồi khắc phục thì dần dần dần các bạn sẽ phát âm giờ đồng hồ Hàn đúng và là tiền đề để nói giờ đồng hồ Hàn hay.


*

Lưu ý khi học tiếng hàn quốc nhập môn

tiếng Hàn nhập môn dành cho những người mới bắt đầu học giờ đồng hồ Hàn Quốc. Trước khi tham gia học tiếng Hàn, tín đồ học cần phải có cái nhìn tổng quan lại về giờ đồng hồ Hàn cũng giống như xác định được quá trình học ra sao để đạt được phương châm học tập trong thời gian nhanh nhất.


*

Mẹo nhớ cấp tốc nguyên âm tiếng Hàn Quốc

Bảng chữ cái hàn quốc gồm các kí tự tượng hình khác với bảng chữ latinh mà bọn họ đã quen thuộc thuộc. Người học giờ đồng hồ Hàn bước đầu tiên sẽ chạm chán khó khăn trong câu hỏi nhớ khía cạnh chữ. Làm thế nào để học bảng vần âm tiếng Hàn trong thời gian ngắn nhất và lại nhớ lâu? Trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ tiết lộ bí gấp này với bạn.


*

*
Đang truy cập : 19

Máy nhà tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 7

*
Hôm ni : 2721

*
Tháng hiện tại : 129863

*
Tổng lượng truy cập : 17775555


Tìm kiếm hàng đầu

Trung trọng tâm dạy giờ đồng hồ Hàn uy tín trên Hà NộiTiếng Hàn Tổng đúng theo siêu chất độcBloger học tiếng hàn


Xem thêm: Du Lịch Đà Lạt 30/4/2016 Khuyến Mãi Cực Khủng, Du Lịch Nha Trang

Bloger học tập tiếng hàn cơ bảnBloger học tập tiếng nhật