Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tổng vừa lòng Từ vựng, Ngữ pháp và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 sách new Global Success, Smart World, Friends plus, Explore English của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 hơn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 6


Bài tập tiếng Anh lớp 6 (sách mới - năm 2023 tất cả đáp án)

Xem thử bài xích tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài tập Anh 6 Friends plus

Chỉ từ 200k download trọn bộ bài xích tập giờ Anh lớp 6 mỗi bộ sách phiên bản word có giải mã chi tiết:

Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 Global Success


Xem thử bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài xích tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài xích tập Anh 6 Friends plus

Lưu trữ: bài xích tập tiếng Anh lớp 6 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề đánh giá 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án


Xem thử bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử bài xích tập Anh 6 Smart World
Xem thử bài xích tập Anh 6 Friends plus

Làm bài xích tập là một trong những cách tốt nhất có thể để nỗ lực chắc kỹ năng đã học. Phát âm được điều đó, Step Up giúp những em tổng hợp lại bài tập giờ Anh bao gồm: bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6, bài tập giờ Anh lớp 6 thì thừa khứ đơn, bài tập về những thì, bài tập dạng so sánh, bài tập gồm đáp án để các em có tác dụng và so sánh tác dụng tại nhà. Hy vọng các em ôn tập giỏi và có kết quả thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài tập giờ Anh lớp 6 thì bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn 

Thì bây giờ đơn với thì hiện trên tiếp diễn là nhì thì thường gặp mặt trong những bài kiểm tra, bài thi, kể cả trong giao tiếp tiếng Anh. Nhì thì này có một số trong những điểm giống như nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm lúc làm bài xích tập hoặc sử dụng. Làm bài xích tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 sau đây giúp các em phân biệt cụ thể qua những cách sử dụng, cấu trúc, vệt hiệu nhận thấy của 2 thì giờ Anh đặc trưng này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) khổng lồ a new song in his room. Don’t forget to lớn take your hat with you to Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) lớn catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The monster ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours and nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

2. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì thừa khứ đơn 

Thì quá khứ đơn để biểu đạt hành đụng trong quá khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là một trong những thì căn bản nhất, đặc trưng nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng lại khi làm bài bác tập thì nhiều người vẫn bị nhầm lẫn bởi cấu trúc của nó như là thì lúc này Đơn. Mặc dù nhiên, với thì quá khứ đơn, tại phần động tự thường, các bạn cần phải nhớ dạng thừa khứ của rượu cồn từ thường, bởi bao gồm động từ không theo quy tắc. Làm bài bác tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 thực hành sau đây để ghi nhớ giải pháp dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at home all weekend. (stay) Peter ………… to the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks & dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken và meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in da Nang. (talk)

3. Bài bác tập tiếng Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để gần miêu tả một kế hoạch, một dự định, một dự đoán phụ thuộc bằng triệu chứng ở hiện nay tại. Làm bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6 tiếp sau đây để rứa chắc kiến thức và kỹ năng về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) to his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new oto next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) thủ đô new york next week. Are you (fly) khổng lồ America this month? I (get) married this month. They (take) a trip lớn Ha Noi thành phố this month.

4. Bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi cử và giao tiếp, việc thực hiện câu so sánh để giúp các em gây tuyệt hảo tốt với kẻ đối diện với kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của chính mình. Tất cả 3 loại so sánh cơ bản: đối chiếu bằng, đối chiếu hơn, đối chiếu hơn nhất. Trạng từ với tính từ là công ty điểm ngữ pháp quan liêu trọng, bài toán nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các em nhận thấy câu một cách chủ yếu xác. Làm bài xích tập sau đây để nỗ lực được giải pháp dùng với ghi nhớ các tính từ, trạng từ bất nguyên tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My car is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 dạng câu hỏi có từ nhằm hỏi 

Chúng ta gặp mặt rất nhiều từ nhằm hỏi cơ mà lại chưa rõ phương pháp dùng và nghĩa của chúng như vậy nào. Từ nhằm hỏi thường đứng đầu câu, giống như tên gọi, mục đích của chúng là để hỏi, hiểu rõ nội dung vào câu hỏi. Tiếng Anh cấp cho 2 bước đầu có nhiều ngữ pháp trong bài xích tập và bài kiểm tra, nên bé nhỏ ôn bài nhiều hơn thế nữa nhé!

 Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 có đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to lớn school?

He goes khổng lồ class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… do you lượt thích Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the trắng hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to vị your homework?

It takes me 2 hours to vị my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

Xem thêm: Những bậc thầy phong thủy nổi tiếng trung quốc mới nhất, những bậc thầy phong thủy hàng đầu trung hoa

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go to lớn school?

She goes khổng lồ school every day

6. Đáp án các bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 

Bài tập thì bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì vượt khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì sau này gần

Is going lớn come  Are going khổng lồ camping  Is going khổng lồ have  Is going lớn buy Am going to out Is going lớn buy  Are going to  Are going to lớn fly Is going to get Are going to take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ nhằm hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kỹ năng về ngữ pháp rồi, các bạn cũng nên ôn tập cùng luyện trường đoản cú vựng theo chủ đề mỗi ngày để tiếp xúc tốt hơn. Hình như các bạn cũng đều có thể tham khảo thêm các dạng bài tập như: bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 1, bài bác tập giờ Anh lớp 6 chương trình bắt đầu và những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm đáp án. 

Như vậy, Step Up sẽ tổng vừa lòng cho chúng ta tổng thể những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6. Sát bên việc học ngữ pháp, chúng ta nên bổ sung cập nhật thêm vốn trường đoản cú vựng trải qua các cuốn sách học tập từ vựng thông minh. Hi vọng các bạn học sinh vẫn ôn tập và hệ thống lại kỹ năng hiệu quả. Chúc các bạn học tốt, thi tốt. Đừng quên cỗ vũ các bài viết tiếp theo của chúng mình nhé.