Tháng
Tháng sinh
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
Năm
Năm tính
Múi giờ(GMT-12:00)-International Date Line West(GMT-11:00)-Midway Island, Samoa(GMT-10:00)-Hawaii(GMT-09:00)-Alaska(GMT-08:00)-Pacific Time (US & Canada); Tijuana(GMT-07:00)-Arizona(GMT-07:00)-Chihuahua, La Paz, Mazatlan(GMT-07:00)-Mountain Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Central America(GMT-06:00)-Central Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Guadalajara, Mexico City, Monterrey(GMT-06:00)-Saskatchewan(GMT-05:00)-Bogota, Lima, Quito(GMT-05:00)-Eastern Time (US & Canada)(GMT-05:00)-Indiana (East)(GMT-04:00)-Atlantic Time (Canada)(GMT-04:00)-Caracas, La Paz(GMT-04:00)-Santiago(GMT-03:30)-Newfoundland(GMT-03:00)-Brasilia(GMT-03:00)-Buenos Aires, Georgetown(GMT-03:00)-Greenland(GMT-02:00)-Mid-Atlantic(GMT-01:00)-Azores(GMT-01:00)-Cape Verde Is.(GMT)-Casablanca, Monrovia(GMT)-Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London(GMT+01:00)-Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna(GMT+01:00)-Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague(GMT+01:00)-Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris(GMT+01:00)-Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb(GMT+01:00)-West Central Africa(GMT+02:00)-Athens, Beirut, Istanbul, Minsk(GMT+02:00)-Bucharest(GMT+02:00)-Cairo(GMT+02:00)-Harare, Pretoria(GMT+02:00)-Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius(GMT+02:00)-Jerusalem(GMT+03:00)-Baghdad(GMT+03:00)-Kuwait, Riyadh(GMT+03:00)-Moscow, St. Petersburg, Volgograd(GMT+03:00)-Nairobi(GMT+03:30)-Tehran(GMT+04:00)-Abu Dhabi, Muscat(GMT+04:00)-Baku, Tbilisi, Yerevan(GMT+04:30)-Kabul(GMT+05:00)-Ekaterinburg(GMT+05:00)-Islamabad, Karachi, Tashkent(GMT+05:30)-Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi(GMT+05:45)-Kathmandu(GMT+06:00)-Almaty, Novosibirsk(GMT+06:00)-Astana, Dhaka(GMT+06:00)-Sri Jayawardenepura(GMT+06:30)-Rangoon(GMT+07:00)-Bangkok, Hanoi, Jakarta(GMT+07:00)-Krasnoyarsk(GMT+08:00)-Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi(GMT+08:00)-Irkutsk, Ulaan Bataar(GMT+08:00)-Kuala Lumpur, Singapore(GMT+08:00)-Perth(GMT+08:00)-Taipei(GMT+09:00)-Osaka, Sapporo, Tokyo(GMT+09:00)-Seoul(GMT+09:00)-Vakutsk(GMT+09:30)-Adelaide(GMT+09:30)-Darwin(GMT+10:00)-Brisbane(GMT+10:00)-Canberra, Melbourne, Sydney(GMT+10:00)-Guam, Port Moresby(GMT+10:00)-Hobart(GMT+10:00)-Vladivostok(GMT+11:00)-Magadan, Solomon Is., New Caledonia(GMT+12:00)-Auckland, Wellington(GMT+12:00)-Fiji, Kamchatka, Marshall Is.(GMT-12:00)-International Date Line West(GMT-11:00)-Midway Island, Samoa(GMT-10:00)-Hawaii(GMT-09:00)-Alaska(GMT-08:00)-Pacific Time (US & Canada); Tijuana(GMT-07:00)-Arizona(GMT-07:00)-Chihuahua, La Paz, Mazatlan(GMT-07:00)-Mountain Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Central America(GMT-06:00)-Central Time (US & Canada)(GMT-06:00)-Guadalajara, Mexico City, Monterrey(GMT-06:00)-Saskatchewan(GMT-05:00)-Bogota, Lima, Quito(GMT-05:00)-Eastern Time (US & Canada)(GMT-05:00)-Indiana (East)(GMT-04:00)-Atlantic Time (Canada)(GMT-04:00)-Caracas, La Paz(GMT-04:00)-Santiago(GMT-03:30)-Newfoundland(GMT-03:00)-Brasilia(GMT-03:00)-Buenos Aires, Georgetown(GMT-03:00)-Greenland(GMT-02:00)-Mid-Atlantic(GMT-01:00)-Azores(GMT-01:00)-Cape Verde Is.(GMT)-Casablanca, Monrovia(GMT)-Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London(GMT+01:00)-Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna(GMT+01:00)-Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague(GMT+01:00)-Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris(GMT+01:00)-Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb(GMT+01:00)-West Central Africa(GMT+02:00)-Athens, Beirut, Istanbul, Minsk(GMT+02:00)-Bucharest(GMT+02:00)-Cairo(GMT+02:00)-Harare, Pretoria(GMT+02:00)-Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius(GMT+02:00)-Jerusalem(GMT+03:00)-Baghdad(GMT+03:00)-Kuwait, Riyadh(GMT+03:00)-Moscow, St. Petersburg, Volgograd(GMT+03:00)-Nairobi(GMT+03:30)-Tehran(GMT+04:00)-Abu Dhabi, Muscat(GMT+04:00)-Baku, Tbilisi, Yerevan(GMT+04:30)-Kabul(GMT+05:00)-Ekaterinburg(GMT+05:00)-Islamabad, Karachi, Tashkent(GMT+05:30)-Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi(GMT+05:45)-Kathmandu(GMT+06:00)-Almaty, Novosibirsk(GMT+06:00)-Astana, Dhaka(GMT+06:00)-Sri Jayawardenepura(GMT+06:30)-Rangoon(GMT+07:00)-Bangkok, Hanoi, Jakarta(GMT+07:00)-Krasnoyarsk(GMT+08:00)-Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi(GMT+08:00)-Irkutsk, Ulaan Bataar(GMT+08:00)-Kuala Lumpur, Singapore(GMT+08:00)-Perth(GMT+08:00)-Taipei(GMT+09:00)-Osaka, Sapporo, Tokyo(GMT+09:00)-Seoul(GMT+09:00)-Vakutsk(GMT+09:30)-Adelaide(GMT+09:30)-Darwin(GMT+10:00)-Brisbane(GMT+10:00)-Canberra, Melbourne, Sydney(GMT+10:00)-Guam, Port Moresby(GMT+10:00)-Hobart(GMT+10:00)-Vladivostok(GMT+11:00)-Magadan, Solomon Is., New Caledonia(GMT+12:00)-Auckland, Wellington(GMT+12:00)-Fiji, Kamchatka, Marshall Is.(GMT+13:00)-Nuku"alofa

Tham gia luận đoán tại: https://www.facebook.com/groups/nguyencathoiquan/

Lá số Tứ trụ ( Lá số Bát tự ) hay còn Tuy có một vài chỗ trùng lặp với khoa mệnh lý Đẩu Số, nhưng để cho sự trình bày được mạch lạc, ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về những khái niệm và phù hiệu cơ bản trong khoa mệnh lý này.

Bạn đang xem: Xem tứ trụ bát tự


BÁT TỰ ( TỨ TRỤ ) LÀ GÌ

Tứ trụ hay còn gọi là Bát Tự, tức là thiên can, địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh ra của một người được xếp thành bốn cột.

Hai mươi phù hiệu cơ bản trong khoa mệnh lý Tứ Trụ gồm mười Thiên can và 12 Địa chi

10 Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

12 Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

CÁC KHÁI NIỆM NGŨ HÀNH SINH KHẮC VÀ HỘI HỢP HÌNH XUNG

Ngũ hàn tương sinh tương khắc

Trong sách Tử bình túy ngôn có nói tính yếu của tám phép luận mệnh là: “Sinh, khắc, chế, hóa, hội, hợp, hình, xung”.

Ngũ hành tương sinh là: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương khắc là: Kim khắc Mộc,, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim

CÁC BIÊN HÓA CỦA CÁC TỔ HỢP THIÊN CAN ĐỊA CHI

Thiên can ngũ hợp: Giáp, Kỉ hóa Thổ; Ất, Canh hợp hóa Kim; Bính, Tân hợp hóa Thủy, Đinh, Nhâm hợp hóa Mộc; Mậu, Quý hợp hóa Hỏa.Thiên can tương xung, tương khắc: Giáp, Canh tương xung; Ất, Tân tương xung; Quý, Đinh tương xung
Thiên can tương khắc: Bính hỏa khắc Canh kim; Đinh hỏa khắc Tân kim; Địa chi hội phương: Dần-Mão-Thìn; Tị-Ngọ-Mùi; Thân-Dậu-Tuất; Hợi-Tý-Sửu
Địa chi hợp cục: Dần-Ngọ-Tuất hợp hỏa cục; Hợi-Mão-Mùi hợp Mộc cục; Thân-Tý-Thìn hợp Thủy cục; Tị-Dậu-Sửu hợp Kim cục
Địa chi tương hình
Địa chi tương xung
Địa chi Lục hợp
Địa chi Lục hại
Địa chi Tương phá

CÁC TRỤ CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO TRÊN LÁ SỐ BÁT TỰ ( TỨ TRỤ )

Cột năm chủ về ông bà, tổ tiên
Cột tháng chủ về cha mẹ
Cột ngày chủ về người phối ngẫu
Cột giờ chủ về con cái
Hình, Xung là có phản phúc
Hội, hợp là có liên hệ

9 LOẠI TỔ HỢP TRONG CAN CHI SINH KHẮC

Thiên can ngũ hợp: Hợp thành kiềm chế hoặc có tác dụng cải biến tính chất ngũ hành
Thiên can xung khắc: Có tác dụng tự phá hoại
Địa chi hội phương: Có tác dụng tăng mạnh một laiuh ngũ hành nào đó
Địa chi hợp cục: Có tác dụng tăng mạnh một loại ngũ hành nào đó
Địa chi tương hình: Có tác dụng phá hoại
Địa chi tương xung: Có tác dụng phá hoại nghiêm trọng
Địa chi lục hợp: Có tác dụng cải biến ngũ hành
Địa chi lục hại: Có tác dụng gây trở ngại
Địa chi lục phá: Có tác dụng gây trở ngại nhỏ

CÁC BƯỚC LẬP MỘT LÁ SỐ TỨ TRỤ ( BÁT TỰ )

Bước 1: Nhập đầy đủ họ và tên của người cần tạo lá số

Bước 2: Xác định ngày sinh.

Để tạo được lá số chính xác thì ngày sinh rất quan trọng. Các bạn lưu ý khi nhập vào thì ngày tháng tính theo dương lịch. Nếu chỉ nhớ ngày Âm lịch thì có thể dùng các công cụ có sẵn trên mạng để đổi từ ngày âm lịch sang dương lịch.

Bước 3: Xác định múi giờ.

Bạn cần xác định đúng múi giờ tại nơi mà mình sinh ra. Mặc định, hệ thống sẽ lấy theo múi giờ tại Hà Nội

Bước 4: Tạo lá số.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào lá số. Hãy chọn nút tạo lá số ở bên dưới. Ngay lập tức hệ thống sẽ tạo cho bạn một lá số theo đúng ngày giờ mà bạn đã cung cấp.

Thông tin lá số

Họ và tên: Ngày sinh Tây lịch: Ngày sinh Âm lịch: Cung: Mệnh: Quý nhân: Thiên lộc: Thiên can: Địa chi:

Luận giải lá số tứ trụ hay còn gọi là bát tự, là việc phân tích thông tin từ năm tháng ngày giờ sinh của một người để xét lường họa phúc. Khi bình giải lá số tứ trụ người ta cần chú trọng đến những thời điểm xảy ra biến cố của cuộc đời. Biến cố tốt thì thăng quan, phát tài, sinh nở. Biến cố xấu thì đau ốm, phá sản, tai nạn… Từ đó mà tận dụng thời cơ hoặc né tránh vận xấu.

1. Lá số tứ trụ là gì?

*
Luận giải lá số tứ trụ cùng Phong thủy Nguyễn Hoàng.

Tứ trụ là bốn trụ, gồm trụ năm (năm sinh), trụ tháng (tháng sinh), trụ ngày (ngày sinh), trụ giờ (giờ sinh). Mỗi trụ có một cặp thiên can, địa chi, gồm hai chữ, ví dụ: Người sinh năm Nhâm Tuất, tháng Quý Mão, ngày Nhâm Ngọ, giờ Đinh Mùi. Như vậy, bốn trụ cộng lại sẽ thành tám chữ, tức là bát tự. Vì thế, tuy có nhiều phương pháp lý giải lá số tứ trụ khác nhau nhưng về bản chất, tứ trụ với bát tự là một.

2. Lá số tứ trụ thể hiện điều gì?

Luận giải lá số tứ trụ là để biết trước trời đất đã mách bảo những xu hướng nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời về tình duyên, sức khỏe, tuổi thọ, tài lộc, chức tước, con cái… Đồng thời xem tạo hóa đã gợi ý những điều gì để làm theo cho thuận đạo trời đạo đất nhằm tìm cát tránh hung, làm chủ số phận. Biết trước số phận để cải sửa số phận mới là điểm đến cuối cùng khi xem bình giải lá số tứ trụ.

Cụ thể, phân tích lá số bát tự cho sẽ giúp cho mệnh chủ thấu hiểu được đời mình, ít nhất là thấy được bức tranh từ nhiều phương diện, như:

Dự đoán về tính cách: Điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người từ đó nếu là trẻ nhỏ đưa ra khuyến nghị về phương pháp giáo dục phù hợp. Với người lớn thì làm sao lựa chọn môi trường phù hợp cho tính cách đó của bạn phát triển.Dự đoán về công danh: Tổng quan về công danh, số mệnh gia chủ có số quan mệnh, làm lớn, làm trưởng hay nên làm phó là phù hợp, làm tư nhân hay nhà nước, kinh doanh hay chính trị tất cả đều thể hiện rõ trong lá số. Hơn thế phân tích lá số còn dự báo được điều gì sẽ xảy ra từng năm để từ đó mà bạn chuẩn bị kế hoạch hành động tăng, giảm hợp lý.Dự đoán về tài lộc: Lá số sẽ chỉ ra được số mệnh gia chủ này là giàu có hay khó khăn, nguồn tài lộc sẽ đến từ đâu hay dễ bị tổn hao từ đâu, phương vị cầu tài là gì và đại vận hay tiểu vận ra sao từ đó giúp gia chủ quy hoạch lại chiến lược cuộc đời. Cũng như công danh, lá số tứ trụ hoàn toàn dự báo được diễn biến về tài lộc mỗi năm cho gia chủ.

Có thể hữu ích với bạn:

Dự đoán chuẩn số mệnh cực chuẩn qua xem tướng mặt phụ nữ

Dự đoán tính cách số mệnh chính xác qua xem tướng mặt đàn ông

*
Dự báo tài lộc bằng lá số tứ trụDự đoán về hôn nhân: Lá số tứ trụ chỉ ra được cuộc sống hôn nhân của gia chủ đó là ấm êm hay dễ có những mâu thuẫn, nên lập gia đình sớm hay muộn. Hơn nữa chỉ ra nên lựa chọn người có ngày tháng năm sinh nào để hôn nhân mang đến nhiều phước báu.Dự đoán về tuổi thọDự đoán về sức khỏe: Lá số bát tự sẽ chỉ ra được diễn biến từng năm sức khỏe gia chủ ra sao, cần chú ý điều gì, bộ phận nào trong cơ thể bị ảnh hưởng và những khuyến nghị.Dự đoán khác: Ngoài ra lá số bát tự sẽ có thể dự báo về bề trên, cấp trên, cấp dưới, việc chọn hướng nhà, hướng bàn làm việc cát lợi.

Lá số bát trụ dùng tứ trụ để nạp thông tin đầu vào, điểm đến cuối cùng là đều có thể mách bảo chúng ta nhiều điều, vừa thỏa trí tò mò vừa đáp ứng được các mục tiêu về làm chủ số phận.

Có thể hữu ích với bạn: Chiêm tinh học là gì? Các bước giải đoán lá số chiêm tinh cơ bản

3. Những kiến thức cần có khi xem và luận giải lá số bát tự – tứ trụ

Để có thể giải mã lá số tứ trụ, chúng ta cần điểm qua những khái niệm cơ bản.

3.1. Thiên can – Địa chi

Thiên can gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

Địa chi gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Tất cả có 10 thiên can nên còn gọi là thập can, 12 địa chi nên còn gọi là thập nhị chi.

3.2. Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành là 05 loại khí của trời đất, gồm: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ.

Vạn vật trong vũ trụ đều do 05 loại khí này biến hóa mà thành. Chúng có 02 quy luật căn bản là tương sinh và tương khắc, hay còn gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc.

*
Ngũ hành tương sinh như thế nào trong tứ trụ – bát tự?

3.3. Xung – Hợp – Hình – Hại

Thiên can tương xung, có 04 cặp: Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Kỷ không xung.

Thiên can tương hợp, có 05 cặp: Giáp – Kỷ, Ất – Canh, Bính – Tân, Đinh – Nhâm, Mậu – Quý.

Địa chi tương xung, có 06 cặp: Tý – Ngọ, Sửu – Mùi, Dần – Thân, Mão – Dậu, Thìn – Tuất, Tỵ – Hợi.

Địa chi tương hợp, có 06 cặp: Tý – Sửu, Dần – Hợi, Mão – Tuất, Thìn – Dậu, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.

Địa chi tương hại, có 06 cặp: Tý – Mùi, Sửu – Ngọ, Dần – Tỵ, Mão – Thìn, Thân – Hợi, Dậu – Tuất.

Địa chi tương hình, có mấy loại: Dần hình Tỵ, Tỵ hình Thân, Thân hình Dần, Mùi hình Sửu, Sửu hình Tuất, Tuất hình Mùi, Tý hình Mão, Mão hình Tý, Thìn hình Thìn, Ngọ hình Ngọ, Dậu hình Dậu, Hợi hình Hợi.

*
Hợp – Kỵ tuổi tính như thế nào?

3.4. Vòng tràng sinh

Vòng tràng sinh là mười hai trạng thái của vạn vật, gồm: Thai (bắt đầu hình thành), dưỡng (đang được nuôi bọc), trường sinh (bắt đầu sinh ra), mộc dục (quá trình lớn lên), quan đới (bắt đầu trưởng thành), lâm quan (bắt đầu thành tựu), đế vượng (thời kỳ hoàng kim), suy (bắt đầu suy yếu), bệnh (bộc lộ bất ổn), tử (chấm dứt tồn tại), mộ (vùi chôn), tuyệt (phôi pha dĩ vãng).

Vòng tràng sinh có hai loại. Loại thứ nhất là vòng tràng sinh của thiên can, loại thứ hai là vòng tràng sinh ngũ hành, hình dưới đây là tràng sinh thiên can.

*
Vòng tràng sinh trong lá số tứ trụ

3.5. Can tàng ẩn trong chi

Mỗi chi đều tàng chứa một số can, đây là một trong những mật mã lớn của khi luận giải lá số tứ trụ.

Tý tàng chứa: QuýSửu tàng chứa: Kỷ, Tân, QuýDần tàng chứa: Giáp, Bính, Mậu
Mão tàng chứa: Ất
Thìn tàng chứa: Mậu, Ất, QuýTỵ tàng chứa: Bính, Mậu, Canh
Ngọ tàng chứa: Đinh, Kỷ
Mùi tàng chứa: Kỷ, Ất, Đinh
Thân tàng chứa: Canh, Nhâm, Mậu
Dậu tàng chứa: Tân
Tuất tàng chứa: Mậu, Đinh, Tân
Hợi tàng chứa: Nhâm, Giáp

Từ việc phân tích can tàng ẩn trong chi, người bình giải lá số tứ trụ sẽ tìm được dụng thần và hỷ thần, từ đó mà đưa ra được những cách cải sửa số phận.

3.6. Thập thần

Thập thần là mối quan hệ giữa can chi trong tứ trụ khi so sánh với can của ngày sinh. Thập thần gồm có: Thương quan, thực thần, chính quan, thất sát, chính tài, thiên tài, chính ấn, kiêu, kiếp, tỷ.

Can cùng hành cùng dấu với can ngày gọi là kiến hay tỷ. Ví dụ: Giáp với Giáp
Can cùng hành khác dấu với can ngày gọi là kiếp sát hay kiếp. Ví dụ: Ất với Giáp.Can cùng dấu và được can ngày sinh cho gọi là thực thần hay thực. Ví dụ: Bính với Giáp.Can khác dấu và được can ngày sinh cho gọi là thương quan hay thương. Ví dụ: Đinh với Giáp.Can cùng dấu và sinh cho can ngày gọi là thiên ấn hay kiêu. Ví dụ: Nhâm với Giáp.Can khác dấu và sinh cho can ngày gọi là chính ấn hay ấn. Ví dụ: Quý với Giáp.Can cùng dấu và khắc can ngày gọi là thiên quan hay thất sát. Ví dụ: Canh với Giáp.Can khác dấu và khắc can ngày gọi là chính quan hay quan. Ví dụ: Tân với Giáp.Can cùng dấu và bị can ngày khắc gọi là thiên tài. Ví dụ: Mậu với Giáp.Can khác dấu và bị can ngày khắc gọi là chính tài. Ví dụ: Kỷ với Giáp.

Bảng thập thần như sau:

*
Bảng thập thần trọng yếu khi giải đoán lá số tứ trụ bát tự

Thập thần là các thông số trọng yếu, những dự báo về vận khí, biến cố của mệnh chủ đều từ thập thần mà ra khi nó được phối với diễn tiến của năm tháng ngày giờ trong thực tiễn. Tổ hợp tương tác của các thần với nhau sẽ tạo ra hưng suy, họa phúc.

3.7. Dụng thần, hỷ thần

Khi phân tích và bình giải lá số tứ trụ sẽ thấy được bức tranh tổng quan về ngũ hành của một người. Nếu như mệnh là ngũ hành của năm sinh thì nó chỉ là ngũ hành của đơn trụ. Trong khi đó, ngũ hành của tứ trụ sẽ chuẩn xác hơn nhiều. Muốn biết ngũ hành của tứ trụ lại phải dùng can tàng ẩn trong chi để quy đổi. Sau khi quy đổi sẽ biết được ngũ hành nào thiếu ngũ hành nào dư.

Dụng thần yếu tố bổ khuyết cho một loại ngũ hành nào đó đang không có hoặc chiếm thiểu số trong tứ trụ. Hỷ thần là yếu tố hỗ trợ ngũ hành khuyết thiếu đồng thời tiêu giảm ngũ hành dôi dư. Mục đích của dụng thần và hỷ thần là làm cân bằng ngũ hành, nhằm đạt được sự thông khí toàn mệnh.

Ví dụ: Người sinh năm Nhâm Tuất, tháng Quý Mão, ngày Nhâm Ngọ, giờ Nhâm Mùi có phân bổ ngũ hành như sau:

Kim 1, Mộc 2, Thủy 3, Hỏa 4, Thổ 3. Người này có Kim ít nhất nên Kim là dụng thần, Thổ là hỷ thần vì Thổ bổ cho Kim và tiêu bớt Hỏa. Với người tự học cần phải có người hướng dẫn luận giải lá số tứ trụ mới có thể tránh sai sót.

3.8. Sát thần

Sát thần là một trong những mật mã uyên áo của bát tự. Từ việc tra cứu sát thần, có thể đoán được sự việc. Sát thần có nhiều loại nhưng phổ biến và ảnh hưởng rõ ràng nhất là mười loại sát thần sau đây:

Tướng tinh là mật mã của tăng lương, tăng chức.Dịch mã chứa đựng sự dịch chuyển, đổi thay.Hoa cái ẩn chứa sự tài hoa, nghệ thuật.Cô thần là chỉ báo của kiện tụng, thị phi.Hàm trì là biểu trưng của đào hoa, trai gái.Kiếp sát là bí mật của tai họa, hiểm nguy.Quả tú là thông tin về cô đơn, lẻ bóng.Hồng loan Thiên hỷ là tình yêu, hôn nhân.Hồng diễm là hiện thân của đa tình, đa dục.Thiên ất Quý nhân là chuyển nguy thành an.

Việc giải mã sát thần phải gắn liền với thời điểm ứng nghiệm mới có ý nghĩa. Nếu không sẽ ra đưa những bình giải lá số tứ trụ một cách chung chung. Vì thế, cần phải nắm được đại vận, tiểu vận, thời vận để tăng độ chính xác.

Kiến thức bổ trợ: Cách hoá giải lá số tử vi xấu, giúp gia tăng tài vận

3.9. Đại vận tiểu vận

*
Đại vận và tiểu vận là hai khái niệm quan trọng của tứ trụ

Đại vận và tiểu vận là hai khái niệm quan trọng trong luận giải lá số tứ trụ. Đại vận cho biết xu hướng chính trong một quãng thời gian dài khoảng chục năm, trong khi tiểu vận mách bảo những điều xảy ra trong một đoạn thời gian ngắn.

Đại vận lấy trụ tháng làm mốc, tiểu vận lấy trụ giờ làm chuẩn, sau đó tùy theo giới tính, âm dương của năm sinh mà tính thuận hay nghịch, rồi căn cứ vào thời gian ứng nghiệm mà luận họa phúc. Việc tính toán được các mốc đại vận và tiểu vận là tương đối khó, vì vậy những người tự mình nghiên cứu bát tự nên tham gia các lớp học bài bản chứ không nên trông đợi vào các bài hướng dẫn cách giải lá số tứ trụ miễn phí trên internet.

3.10. Thời gian ứng nghiệm

Đây chính là điều mà lá số bát tự hơn hẳn lá số tử vi khi giải mã cuộc đời. Việc bình giải lá số tứ trụ sẽ chỉ ra được thời điểm khá chính xác đối với hầu hết biến cố cuộc đời. Ví dụ: khi nào được tăng lương, khi nào bị bãi chức, khi nào được đắc tài lộc, lúc kết hôn…

Thực tế cho thấy, khi phân tích lá số bát tự thì hệ thống can chi trong tứ trụ giống như các bản lề, các ổ cắm điện, để thời gian đấu nối vào đó những sợi hay hay đóng mở một chương đời. Vì thế, thời gian ứng nghiệm vẫn là thứ được người ta mong đợi nhất, nếu có thể dự báo được chính xác thì có thể chủ động được mọi tình huống, mọi mốc giới trên cuộc hành trình vạn dặm. Đó chẳng phải tốt lắm sao.

4. Hướng dẫn giải đoán lá số tứ trụ chi tiết

4.1. Giải lá số tứ trụ đơn giản cho người mới bắt đầu

Luận giải lá số tứ trụ là một việc phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Có nhiều phương pháp và trình tự luận giải lá số này nhưng trong khuôn khổ bài viết chúng tôi xin giới thiệu một cách làm đơn giản giúp cho ai cũng có thể thực hành, phần nào luận đoán được số phận của mình từ một góc độ nhỏ là dùng thiên can định thập thần, đặc biệt là dành cho người bước đầu tìm hiểu.

Bước 1: Đổi năm tháng ngày giờ sinh ra âm lịch
Bước 2: Dùng can ngày để đại diện cho mình, làm yếu tố chủ sự
Bước 3: Dựa vào bảng thập thần, định danh mối quan hệ giữa các can chi trong tứ trụ với can ngày
Bước 4: Bảng tra cứu những mệnh cục phú quý và những mệnh cục hung tai như bên dưới.

Ví dụ: Người sinh năm Ất Dậu, tháng Đinh Hợi, ngày Quý Mão, giờ Giáp Dần. Lấy trụ ngày Quý làm chủ sự ta được mối quan hệ Năm – Tháng – Ngày – Giờ là Thực – Tài – Nhật – Thương.

4.2. Bảng thống kê một số mệnh cục phú quý theo thiên can

Quan Ấn Nhật TàiQuan Ấn Nhật Tỷ
Quan Kiêu Nhật TàiQuan Ấn Nhật Thực
Sát Ấn Nhật TàiQuan Kiêu Nhật Tỷ
Sát Kiêu Nhật TàiSát Ấn Nhật Tỷ
Quan Ấn Nhật KiếpTài Quan Nhật Tỷ
Quan Kiêu Nhật KiếpQuan Ấn Nhật Ấn
Sát Ấn Nhật KiếpThực Tài Nhật Thương
Sát Kiêu Nhật TỷSát Thương Nhật Ấn
Sát Kiêu Nhật KiếpSát Thương Nhật Tỷ
Sát Thực Nhật TỷTài Quan Nhật Kiếp
Sát Thực Nhật TàiQuan Kiêu Nhật Ấn
Sát Thương Nhật TàiThực Tài Nhật Tài
Ấn Thương Nhật TàiThực Thương Nhật Tài
Ấn Thực Nhật TàiTài Tài Nhật Thương
Thương Tài Nhật TỷThương Ấn Nhật Kiếp
Thương Tài Nhật KiếpThực Ấn Nhật Kiếp
Thực Tài Nhật TỷThương Ấn Nhật Tỷ
Thực Tài Nhật KiếpThực Ấn Nhật Tỷ
Sát Ấn Nhật KiếpSát Ấn Nhật Kiêu

4.3. Bảng thống kê một số mệnh cục hung tai theo thiên can

Quan Thương Nhật TỷTỷ Tài Nhật Tỷ
Quan Thương Nhật KiếpKiếp Tài Nhật Kiếp
Quan Sát Nhật KiếpKiếp Tỷ Nhật Kiếp
Quan Sát Nhật TỷKiêu Ấn Nhật Thực
Quan Sát Nhật TàiKiêu Thực Nhật Thực
Quan Thương Nhật ThựcKiêu Thương Nhật Sát
Quan Thương Nhật ThươngKiêu Sát Nhật Thực
Quan Sát Nhật SátKiếp Kiêu Nhật Tỷ
Quan Quan Nhật SátKiếp Kiêu Nhật Kiêu
Sát Sát Nhật SátKiếp Kiếp Nhật Kiếp
Kiêu Thực Nhật KiêuThương Thương Nhật Quan
Kiêu Kiêu Nhật ThựcTỷ Sát Nhật Sát
Kiêu Thực Nhật ThươngKiếp Sát Nhật Sát
Kiêu Thực Nhật QuanKiếp Quan Nhật Quan
Quan Thực Nhật KiêuKiêu Kiêu Nhật Thương
Kiếp Tài Nhật TỷThực Thương Nhật Thương

Có thể hữu ích với bạn: 8 đầu sách giải lá số tử vi hay và chính xác nhất

5. Giải đáp các câu hỏi thường gặp về lá số tứ trụ

5.1 Xem lá số bát tự – tứ trụ có dự báo được hết số phận cuộc đời?

*
Hạn chế của lá số tứ trụ nằm ở đâu?

Tuy việc giải đoán lá số tứ trụ mang đến cho ta những điều kỳ thú nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cố hữu không thể thỏa mãn được nhu cầu của bản thân. Ví dụ như:

Người luận giải lá số tứ trụ không giải thích được tại sao hai người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ nhưng biến cố cuộc đời lại xảy ra không cùng một thời điểm.

Người bình giải lá số tứ trụ cũng không giải thích được tại sao hai người cùng một lá số, thậm chí sinh đôi nhưng cuộc đời lại hoàn toàn trái ngược.

Tại sao mỗi người có một lá số riêng biệt, thế mà trong chiến tranh hàng trăm người có thể tử trận vào cùng một giờ, trong giao thông hàng chục người có thể bỏ mạng trong cùng một khoảnh khắc, tứ trụ cũng không giải thích được

Vì vậy, chỉ một mình tứ trụ thôi vẫn là chưa đủ, cần phải biết thêm về dịch lý, phong thủy và những thuật số khác mới có thể bổ khuyết, tránh thần thánh hóa bát tự một cách phiến diện.

5.2 Tại sao hai người cùng một lá số bát tự nhưng lại khác nhau về số phận?

Thông tin đầu vào của lá số tứ trụ là năm, tháng, ngày, giờ sinh. Mỗi trụ này gồm có hai chữ, tổng là bát tự. Nếu dùng toán học, chúng ta có thể tính toán được tổng số các lá số khác nhau là một tập hữu hạn, cỡ khoảng 518.400 lá số. Đó là số lượng lá số tối đa mà chúng ta có thể lập được.

Loài người không ngừng tăng lên, đến nay đã gần tám tỷ sinh mạng đang hiện hữu. Vậy là nếu lấy tám tỷ người này chia cho tổng số lá số kia thì sẽ được hơn 15 ngàn lần. Nghĩa là, ngay lúc này lá số của mỗi người đang lặp lại với hơn 15 ngàn người khác trên hành tinh của chúng ta nhưng cuộc đời ta lại khác xa cuộc đời họ.

Thực tế cho thấy, con người muốn sống phải phụ thuộc vào luật địa luật thiên. Luật thiên do vũ trụ tạo ra bởi sự tương tác của các tinh cầu, luật địa do trái đất khởi xoay do quần sinh dịch chuyển. Nếu không có cỏ cây, sông suối, gió mưa… thì con người sẽ chết. Cho nên, vạn vật vẫn ngày đêm liên tục tác động đến căn nhà ta ở, ngôi mộ ta chăm, cơ thể mỗi người mà định ra vận khí khác nhau, dù cùng chung lá số.

5.3 Liệu chúng ta có thể thay đổi được số phận hay không?

*
Thay đổi số phận bằng lá số tứ trụ liệu có được không?

Hai người “cùng một lá số” nhưng:

Sinh ra và lớn lên ở hai môi trường khác nhau thì cuộc đời khác nhau, vì thế thay đổi môi trường có thể thay đổi số phận.Ở trong căn hai nhà khác nhau thì khỏe yếu khác nhau, hung cát khác nhau nên cuộc đời khác nhau, vì thế thay đổi, chỉnh sửa nhà cửa có thể thay đổi số phận.Ông bà tổ tiên khác nhau nên phúc phận khác nhau, vì thế thay đổi sửa chữa mồ mả có thể thay đổi số phận.Và còn nhiều vấn đề khác như: Làm hai công việc khác nhau thì thu nhập khác nhau, cộng sự khác nhau thì thành tựu khác nhau, sinh con lấy vợ khác nhau thì hạnh phúc khác nhau,…

Chung quy lại, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình. Nhưng làm thế nào để biết được cái gì có thể thay đổi và thay đổi bắt đầu từ đâu lại là câu hỏi khó. Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Phong thủy Nguyễn Hoàng đã dày công nghiên cứu và thực hiện.

6. Luận giải lá số tứ trụ tại Phong thủy Nguyễn Hoàng có gì khác biệt?

Như đã phân tích ở trên, lá số bát tự tuy hay nhưng còn nhiều khiếm khuyết, vì thế Hội đồng chuyên môn của chúng tôi đã mất nhiều năm để tìm ra được những mật mã quan trọng. Mặc dù thông tin đầu vào vẫn là năm tháng ngày giờ sinh nhưng chúng tôi đã sử dụng nhiều trường phái để cùng phân tích và luận giải, nhằm có cái nhìn đa chiều, bổ khuyết cho nhau, để cuối cùng đưa hai mục đích quan trọng:

Dự báo mọi mặt theo trọn đời và theo từng năm.Chỉ cách tìm cát tránh hung, cải sửa số phận.

Xem thêm: Danh Sách Tour Trung Quốc Giá Rẻ Giảm Từ ❶❺, Danh Sách Tour Du Lịch Trung Quốc

Theo đó, mệnh chủ sẽ:

Không những biết gia sản của mình ra sao, khi nào phát tài, khi nào hao tổn; mà còn biết cách kích hoạt tài vận, khai đường bán buôn.Không những biết công danh sự nghiệp mình ra sao, khi nào thăng quan, lúc nào bãi chức; mà còn biết cách khai mở trí tuệ, thúc bước rồng mây.Không những biết tình duyên ra sao, lúc nào kết hôn, bao giờ biến cố; mà còn biết cách hóa giải mâu thuẫn, kích khởi duyên tình.Không những biết sức khỏe vận mệnh ra sao, lúc nào ốm đau, bao giờ bất ổn; mà còn biết cách hóa giải bệnh tật, chiêu khởi bình an.Không chỉ biết con cái ra sao, bố mẹ thế nào; mà còn biết cách kéo dài tuổi thọ, gìn giữ song thân, chọn năm sinh con, chọn đường hướng nghiệp.Và còn rất nhiều điều thú vị khác
*
Hiệu quả của việc luận giải lá số tứ trụ – bát tự áp dụng ra sao

Đó là một bản báo cáo “Lá số trọn đời và cách cải vận” đầy đủ, chi tiết, dành riêng cho mỗi người mà chúng tôi vô cùng tâm huyết, kỳ công nghiên cứu trong quá trình luận giải lá số tứ trụ cho hàng ngàn người dân mới có thể đúc rút được.