TP HCMTrinh gần kề mặc áo kháng đạn, bao vây nhiều lớp căn nhà hoang gần mé sông làng Bình Mỹ, Củ đưa ra - khu vực Tuấn "Khỉ" lẩn trốn thuộc khẩu AK.

Bạn đang xem: Tuấn khỉ bị bắn chết chưa


UJYWw
Fis3AV5oqex_8WYQ" alt="*">