330.000₫","sku":"BIA37","variation_description":"","variation_id":16570,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"20"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":380000,"display_regular_price":380000,"image":{"title":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","caption":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","url":"https:\/\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg","alt":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?w=800&ssl=1 800w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":23612,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"380.000₫","sku":"BIA37","variation_description":"","variation_id":16571,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"22"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":430000,"display_regular_price":430000,"image":{"title":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","caption":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","url":"https:\/\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg","alt":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?w=800&ssl=1 800w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":23612,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"430.000₫","sku":"BIA37","variation_description":"","variation_id":16572,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"24"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":{"title":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","caption":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","url":"https:\/\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg","alt":"B\u00e1nh sinh nh\u1eadt In \u1ea2nh Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh","src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?w=800&ssl=1 800w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/i0.wp.com\/tokyogateaux.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/908.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":23612,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480.000₫","sku":"BIA37","variation_description":"","variation_id":16573,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">Size bánh sinh nhật tròn
Chọn một tùy chọn18 cm20 cm22 cm24 cm


Bạn đang xem: Bánh sinh nhật hoạt hình

Xóa

Các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, những siêu nhân, anh hùng luôn mang lại những điều thích thú cho mọi người. Do vậy, việc tặng các em bé, bạn bè những chiếc bánh sinh nhật có hình những nhân vật trên luôn là sự lựa chọn của rất nhiều người đặt bánh tại Hunnie Cake. Mời các bạn tham khảo mẫu bánh
*

*

*

*

*

Bánh gato sinh nhật xe ô tô Mcqueen tia chớp và các bạn xe ô tô vui mừng về đích chúc mừng sinh nhật bé trai
Bánh gato sinh nhật xe ô tô Mcqueen tia chớp và các bạn xe ô tô vui mừng về đích chúc mừng sinh nhật bé trai
Bánh gato sinh nhật hình Harry Potter, Hermione, Ron tặng sinh nhật hoành tráng của bé trai, bé gái
Bánh gato sinh nhật hình Harry Potter, Hermione, Ron tặng sinh nhật hoành tráng của bé trai, bé gái
Bánh fondant sinh nhật chó cứu hộ Skyle paw patrol và Everest Paw Patrol cực xinh tặng bé
Bánh fondant sinh nhật chó cứu hộ Skyle paw patrol và Everest Paw Patrol cực xinh tặng bé
Bánh gato sinh nhật con chó Rubble béo tròn ngộ nghĩnh trong phim hoạt hình những chú chó cứu hộ PAW Patrol
Bánh gato sinh nhật con chó Rubble béo tròn ngộ nghĩnh trong phim hoạt hình những chú chó cứu hộ PAW Patrol
Bánh gato sinh nhật hình xe ô tô Mcqueen với thiết kế kỳ công khiến mẹ ngạc nhiên bé thích thú
Bánh gato sinh nhật hình xe ô tô Mcqueen với thiết kế kỳ công khiến mẹ ngạc nhiên bé thích thú
Bánh gato sinh nhật đập kẹo chó cứu hộ Chase xanh dương trong Paw patrol dành tặng bé trai
Bánh gato sinh nhật đập kẹo chó cứu hộ Chase xanh dương trong Paw patrol dành tặng bé trai
Bánh sinh nhật ánh sinh nhật Pikachu - Chú chuột điện màu vàng siêu độc đáo ấn tượng tặng bé trai
Bánh sinh nhật ánh sinh nhật Pikachu - Chú chuột điện màu vàng siêu độc đáo ấn tượng tặng bé trai
Bánh sinh nhật hai tầng siêu nhân người dơi Bat man và siêu nhân người nhện Spiderman đẹp ấn tượng tặng bé trai
Bánh sinh nhật hai tầng siêu nhân người dơi Bat man và siêu nhân người nhện Spiderman đẹp ấn tượng tặng bé trai
Bánh sinh nhật siêu nhân người nhện, người khổng lồ xanh, đội trưởng Mỹ, Spider man, Hulk, Captain .. tặng sinh nhật bé trai yêu Lego
Bánh sinh nhật siêu nhân người nhện, người khổng lồ xanh, đội trưởng Mỹ, Spider man, Hulk, Captain .. tặng sinh nhật bé trai yêu Lego
Bánh sinh nhật mèo Tôm và chuột jerry thật đẹp và đầy ý nghĩa dành cho chủ nhân bữa tiệc sinh năm chuột (tuổi tý)
Bánh sinh nhật mèo Tôm và chuột jerry thật đẹp và đầy ý nghĩa dành cho chủ nhân bữa tiệc sinh năm chuột (tuổi tý)
Bánh sinh nhật hình chuột Mickey và xe ô tô MC queen tia chớp đẹp dễ thương cho bé trai đáng yêu
Bánh sinh nhật hình chuột Mickey và xe ô tô MC queen tia chớp đẹp dễ thương cho bé trai đáng yêu
Bánh sinh nhật siêu nhân người khổng lồ xanh Hulk đẹp ấn tượng cho sinh nhật bé trai hoành tráng
Bánh sinh nhật siêu nhân người khổng lồ xanh Hulk đẹp ấn tượng cho sinh nhật bé trai hoành tráng
Bánh sinh nhật cô bé siêu quậy Masha trong phim cô bé siêu quậy và chú gấu xiếc - Masha and the Bear
Bánh sinh nhật cô bé siêu quậy Masha trong phim cô bé siêu quậy và chú gấu xiếc - Masha and the Bear
Nếu những mẫu trên chưa đúng với yêu cầu của bạn.Bạn hãy Click vào đây để xem toàn bộ các mẫu bánh của chúng tôi.
Theo tuổi con giáp
Đắp nổi hình 3DTheo các chủ đề
Cupcake và bánh cưới
Xe Ô tô - Máy bay- Tàu thuyền
Sự kiện, dịp đặc biệt
Bánh nhiều tầng
Bánh sinh nhật độ tuổi
Bánh sinh nhật bé gái
Bánh sinh nhật bé trai
Bánh sinh nhật gia đình
Bánh sinh nhật nữ giới
Bánh sinh nhật nam giới
Bánh hoa sinh nhật
Bánh tông màu


Xem thêm: Tour du lịch hàn quốc giá rẻ, nhiều khuyến mãi, du lịch hàn quốc khuyến mãi 2023

Bánh 18+ độc lạ
Hunnie Cake

Dạy làm bánh - Nhận đặt Bánh cưới, Bánh sinh nhật, Bánh Handmade 100% theo yêu cầu - Cung cấp nguyên liệu, dụng cụ làm bánh

Số TK: 0021001040845 - Chủ TK: Mai Thu Trang - Ngân Hàng: Vietcombank - Hà Nội .

designglobal.edu.vn

--------------------------