Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là kì thi tin học thường niên dành cho các học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Nam đã đoạt giải cao qua các kỳ tuyển chọn ở các tỉnh, thành phố và các ngành (từ trước năm 2013) như Hàng không, Công an, Bưu điện (Bưu chính - Viễn thông, VNPT) nhằm khuyến khích các bạn trẻ học tập, làm chủ công nghệ thông tin, từ đó phát hiện những tài năng công nghệ thông tin của đất nước chúng ta. Mời các bạn tham khảo tổng hợp đề thi Tin học trẻ Tiểu học, THCS, THPT dưới đây


Đề thi Tin học trẻ 2023 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức tin học, chuẩn bị cho các bài thi học sinh giỏi Tin học.

Bạn đang xem: Đề thi tin học trẻ tiểu học cấp thành phố

1. Đề thi Tin học trẻ Tiểu Học

1.1. Đề thi Tin học trẻ Tiểu Học

Đề thi Tin Học trẻ huyện An Phú 2023


Đề thi Tin Học trẻ năm 2023

1.2. Đề ôn thi Tin học trẻ Tiểu Học

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa (A, B, C, D) đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. CPU được ví như ……….. của máy tính


A. Trái tim B. Đôi tay
C. Bộ não
D. Cả 3

Câu 2. CPU nằm ở phần nào của máy tính?

A. Màn hình B. Chuột C. Bàn phím D. Thân máy

Câu 3. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 4. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6. Phần mềm của máy tính là….

A. Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính.B. Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính.C. Cả hai ý trên..D. Không ý nào.

Câu 7. Đâu là biểu tượng của tệp tin?

Câu 8. Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau:

A. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder.B. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortc
C. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase.D.Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document

Câu 9. Trong Ms Windows, thư mục được tổ chức dưới dạng?

A. Dây B. Cây C. Chuỗi D. Đồ thị

Câu 10. Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Xanh B. Đỏ C. Tím D. Vàng

Câu 11. Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là….?

A. TM không B. TM lép C. TM rỗng D. TM tép


Câu 12. Thư mục (TM) nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là….?

A. TM không B. TM ngoài cùng C. TM gốc D. 1 và 2

Câu 13. Trong Window XP, một thư mục có thể chứa tệp tin và thư mục con trong nó. Vậy một tệp tin có thể chứa tệp và thư mục được không?

A. Có B. Không C. 1 và 2 D. 1 và 2 đều sai

Câu 14. Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp?

A. Giaymoi.doc B. Baitap.pas C. Anh.bmp D. http://vtv.vn

Câu 15. Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím nào khi chọn nhiều tệp hoặc thư mục rời rạc?

A. Alt B. Shift C. Ctrl D. Enter

Câu 16. Phần mềm nào dưới đây cho phép tạo ra tệp có phần mở rộng mặc định là TXT?

A. Notepad B. Ms Word C. Paint D. Ms Excel

Câu 17. .“Phím tắt” còn có tên gọi khác là gì?

A. Phím nóng B. Phím nhanh C. Phím lười D. Phím cóc

Câu 18. Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint, em:

A. Nháy phải chuột vào ô màu cần chọn trên Hộp màu
B. Nháy trái chuột vào ô màu cần chọn trên Hộp màu
C. Cả thao tác 1 và D. Không thao tác nào

Câu 19. Trong phần mềm Paint, để vẽ được đường cong phải mất mấy thao tác?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 20. Để sao chép các hình ta phải nhấn phím gì?

A. Alt B. Shift C. Ctrl D. Enter

Câu 21. Con trỏ chuột thường có hình gì trong phần mềm Paint?

A. Con chuột B. Dấu cộng C. Mũi tên D. Dấu trừ

Câu 22. Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?

A. ABC B. Vietkey C. Paint D. Unikey

Câu 23. Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn thảo văn bản:

A. Là tên một phông chữ tiếng Việt.B. Là một kiểu gõ bàn phím tiếng Việt hay dùng, không phụ thuộc vào font hay bảng mã tiếng Việt
C. Là kiểu gõ bàn phím tiếng Việt của phần mềm Unikey.D. Là một cách gõ nhanh tiếng Việt bằng 10 ngón.

Câu 24. Các phím có hai ký hiệu: ký hiệu trên và ký hiệu dưới thường nằm ở hàng phím (HP) nào?

A. HP cơ sở B. HP trên C. HP số D. HP dưới

Câu 25. Để mở một trang soạn thảo trống, mới em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + N B. Ctrl + N C. Shift + N D. Enter + N


Câu 26. “Cho phép xoá các ký tự (chữ gõ vào) hoặc lùi lại một khoảng trống ở về bên phải (tức phía trước) con trỏ soạn thảo.” Là phím nào vậy?

A. Phím Backspace B. Phím cách C. Phím Delete D. A hoặc B

Câu 27. Để chọn tất cả phần văn bản đã gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + A B. Ctrl + W C. Ctrl + K D. Shift + A

Câu 28. Để tạo chữ in đậm, em chọn dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + E B. Ctrl + B C. Ctrl + U D. Ctrl + P

Câu 29. Thế giới logo của em, phần mềm có tên đầy đủ là gì?

A. MSWLogo B. WLogo C. Ms
Logo
World D. World
Logo

Câu 30. Lệnh FD trong MSWLogo là viết tắt của từ nào?

A. Ford B. Fod C. Forward D. Forwad

Đáp án đề ôn thi Tin học trẻ Tiểu học

Tổng điểm: 30 điểm

1 C

2 D

3 B

4 C

5 C

6 C

7 B

8 A

9 B

10 D

11 C

12 C

13 B

14 D

15 C

16 D

17 A

18 B

19 B

20 C

21 B

22 C

23 C

24 B

25 B

26 C

27 A

28 B

29 A

30 C

2. Đề thi Tin học trẻ THCS

Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất.

Câu 1: Cấu tạo của một hệ thống máy tính gồm?

A. Phần cứng và phần mềm

B. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột

C. CPU, đĩa từ, bộ nhớ

D. CPU, màn hình, máy in

Đáp án: A. Phần cứng và phần mềm

Câu 2: Con người sử dụng máy vi tính để:

A. Xử lý thông tin

B. Tiếp nhận thông tin

C. Trao đổi thông tin

D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: D. Câu A, B, C đều đúng

Câu 3: Máy tính muốn xử lý được thông tin, thì thông tin phải được mã hóa thành hệ đếm:

A. Hệ nhị phân

B. Hệ thập phân

C. Hệ thập lục phân

D. Hệ nhất nguyên

Đáp án: A. Hệ nhị phân

Câu 4: Số ký tự chuẩn của bộ mã ASCII là?

A. 128

B. 256

C. 255

D. 512

Đáp án: B. 256

Câu 5: Các phần mềm nào sau đây đều là phần mềm hệ thống?

A. Microsoft Win
Word, My
SQL

B. Fire
Fox, Internet Explorer

C. Microsoft Windows, MS-DOS

D. Microsoft Windows, Microsoft Access

Đáp án: C. Microsoft Windows, MS-DOS

Câu 6: Bộ nhớ RAM dùng để?

A. Điều khiển các hoạt động của máy tính

B. Lưu trữ các chương trình để khởi động máy

C. Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất

D. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng

Đáp án: D. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng

Câu 7: Trong hệ điều hành Windows, biểu tượng nào có tên dưới đây chứa các Thư mục hay tập tin vừa bị xóa (Chưa xóa hẳn):

A. My Network Places

B. Recycle Bin

C. My Documents

D. My Computer

Đáp án: B. Recycle Bin

Câu 8: Để chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cùng một cửa sổ, ta thực hiện:


A. Chọn đối tượng đầu, giữ phím Alt, dùng các phím mũi tên để di chuyển đến đối tượng cuối

B. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Alt, click trên đối tượng cuối

C. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Ctrl, click trên đối tượng cuối

D. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối

Đáp án: D. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối

Câu 9: Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl – Tab

B. Alt – Tab

C. Ctrl – Shift

D. Shift – Tab

Đáp án: B. Alt – Tab

Câu 10: Trong Hệ điều hành Windows tiện ích dùng để khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Thư mục (Folder), Tập tin (File) là:

A. Control Panel

B. Internet Explorer

C. Windows Explorer

D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: C. Windows Explorer

Câu 11: Để xem nội dung các trang Web ta dùng công cụ nào sau đây?

A. Web page

B. Web Browser

C. Webcam

D. Web site

Đáp án: B. Web Browser

Câu 12: Các máy tính kết nối mạng với nhau nhằm mục tiêu:

A. Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy

B. Hạn chế lây lan Virus

C. Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu

D. Câu A, B, C đều sai

Đáp án: D. Câu A, B, C đều sai

Câu 13: Khi kết nối các máy tính thành mạng cục bộ (LAN), thiết bị nào có thể chia sẻ dùng chung?

A. Máy in

B. Đĩa cứng

C. Webcam

D. Câu A, B, C đúng

Đáp án: D. Câu A, B, C đúng

Câu 14: Trong môi trường Pascal, để biến s lưu được một xâu ký tự, ta khai báo biến s thuộc kiểu dữ liệu:

A. Byte

B. Char

C. String

D. Real

Đáp án: C. String

Câu 15: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau:

For S:= 1 to 5 do

S:= S * 2;

Write(S);

Kết quả của S là:

A. 96

B. Thông báo lỗi

C. 48

D. 24

Đáp án: B. Thông báo lỗi

Câu 16: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau: a:= 5; Repeat

Writeln(‘A’); Until a = 0;

Số lần ký tự A được in ra là:

A. 1

B. 6

C. 0

D. Vô hạn

Đáp án: B. 6

Câu 17: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình: a:= 100;

For i:= 100 to 101 do a:= a div 2;

write(a);

A. 50

B. 25

C. 100

D. Thông báo lỗi

Đáp án: B. 25

Câu 18: Biểu thức toán học  (x  2) chuyển sang biểu thức trong Pascal là:

 3 x  5

A .(x+5/y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2)

B. (x+5/y+3) – (b/x+5)*SQR(x+2)

C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2)

D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2)

Đáp án:

C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2)

D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2)

Câu 19: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình :

A:= 20;

WHILE A

B. angiang.edu.vn

C.

D.

Đáp án: B. angiang.edu.vn

Câu 4: Các thông tin nào về bộ nhớ ROM dưới đây là đúng:

A. ROM là bộ nhớ trong của máy tính

B. ROM là bộ nhớ ngoài của máy tính

C. Thông tin trong ROM sẽ mất nếu cúp điện, tắt máy

D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: A. ROM là bộ nhớ trong của máy tính

Câu 5: Trong hệ thống máy tính các phần mềm: Paint, Calculator, Word
Pad được xem là:

A. Phần mềm quản lý

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm hệ thống và ứng dụng

D. Phần mềm hệ thống

Đáp án: B. Phần mềm ứng dụng

Câu 6: Hệ điều hành Windows, các tập tin do người sử dụng tạo thường được lưu trữ tại:

A. Bộ nhớ ROM

B. Bộ nhớ trong

C. Bộ nhớ ngoài

D. Bộ nhớ RAM

Đáp án: C. Bộ nhớ ngoài

Câu 7: Phương án nào sau đây có thể phòng tránh được Virus :

A. Cập nhật (Update) các bản vá lỗ hổng

B. Cài đặt các phần mềm diệt Virus

C. Cảnh giác với các đường Link

D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: D. Câu A, B, C đều đúng

Câu 8: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là :

A. Phần mềm

B. Hệ điều hành

C. Trình biên dịch

D. Trình thông dịch

Đáp án: B. Hệ điều hành

Câu 9: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:

A. 1 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Đáp án: A. 1 loại

Câu 10: Khi tìm kiếm tập tin, thư mục – ký tự “*” dùng để:

A. Thay thế 1 ký tự

B. Thay thế cho 1 số ký tự từ vị trí nó xuất hiện

C. Thay thế 1 số ký tự bất kỳ

D. Thay thế cho dấu cách.

Đáp án: B. Thay thế cho 1 số ký tự từ vị trí nó xuất hiện

Câu 11: Trong Hệ điều hành Windows XP, phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?

A. Thư mục có thể chứa các thư mục con khác.

B. Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con khác.

C. Tệp có thể chứa các tệp và thư mục con khác.

D. Windows XP là Hệ điều hành đa nhiệm

Đáp án: C. Tệp có thể chứa các tệp và thư mục con khác.

Câu 12: Trong Windows, tên tệp nào sau đây được đặt không đúng qui định :

A. AB.ABCD

B. 1_BTAP.TXT

C. ABCD

D. BAI HOC:DOC

Đáp án: D. BAI HOC:DOC

Câu 13: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng toàn cầu

C. Mạng cục bộ

D. Mạng không dây.

Đáp án: C. Mạng cục bộ

Câu 14: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : s:= 0; dk:= True; While (s0 then

X:= 1;

Y:= 2

Else

X:= 2;

Writeln(x);

A. 1

B. 2

C. 3

D. Thông báo lỗi

Đáp án: D. Thông báo lỗi

Câu 16: Đoạn chương trình sau có mấy lỗi?

IF a:= 0 THEN a:= 1;

Else a:= 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C. 3

Câu 17: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau :

For K:= 1 to 5 do

K:= K * 2;

Write(K);

Kết quả của K là:

A. 96

B. Thông báo lỗi

C. 48

D. 24

Đáp án: B. Thông báo lỗi

Câu 18: Đoạn chương trình sau C cho kết quả bao nhiêu?

A:= 0; B:= 0;

IF a>0 then

A:= 1

ELSE

Begin A:= 2; B:= 1; End;

C:= A+B; Write(C);

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Đáp án: A. 3

Câu 19: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau:

For K:= 1 to 5 do

K:= K * 2;

Write(K);

Kết quả của k là:

A. 96

B. Thông báo lỗi

C. 48

D. 24

Đáp án: B. Thông báo lỗi

Câu 20: Trong môi trường Pascal, để biến k lưu được giá trị của biểu thức j*3-(2+j) (với j = 1000), ta khai báo biến k thuộc kiểu dữ liệu:

A. Byte

B. Integer

C. Longint

D. Câu B, C đều đúng

Đáp án: D. Câu B, C đều đúng

Mời các bạn tải về!

Trên đây là tất cả Đề thi Tin học trẻ qua các năm của các tỉnh thành, thầy cô và các em hãy tải về để lấy trọn bộ nhé.

Hội thi Tin học trẻ

Hội thi Tin học trẻ được Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức nhằm mục tiêu khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số; đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước và phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, kiến thức, kỹ năng của thí sinh để giải quyết các vấn đề trong thực tế, ứng dụng vào đời sống xã hội.

Đề thi Tin học trẻ – Bảng A (Tiểu học)

https://drive.google.com/open?id=1-h
Tz
Cctg
L1s
Dj2Gb
Xlqfrxu
P5P7wv
VS6


*


Với bảng A, thí sinh sẽ thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm. Sử dụng ngôn ngữ Scratch hoặc Python lập trình giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Thi theo hình thức trực tuyến. Thời gian làm bài là 90 phút.

Đề thi Tin học trẻ – Bảng B (THCS)


Bảng B: Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ như Free Pascal, Dev
C++, Code
Block, Python… để lập trình online theo thể thức quốc tế (ICPC) với các thuật toán thuộc chương trình THCS. Thi theo hình thức trực tuyến. Thời gian thi 120 phút.

Xem thêm: Tổng hợp bi sắt 6mm mua ở đâu, tổng hợp bi sắt 6mm giá rẻ, bán chạy tháng 4/2023


Đề thi Tin học trẻ toàn quốc

https://drive.google.com/open?id=15Wa
Gz
AFf46Nc
Upx
WK6r5s
YHm6Snccced

Hội thi Tin học trẻ được tổ chức từ các cấp cơ sở tới cấp Quốc gia. Vòng thi Quốc gia là hội thi lớn nhất của Hội thi. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo trường hoặc theo danh nghĩ cá nhân. Tham khảo thông tin về Hội thi Tin học trẻ.


Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho con sẵn sàng tham gia kỳ thi Tin Học Trẻ, Mind
Hub có khóa học Luyện Thi Tin Học Trẻ với Scratch với thời lượng 16 buổi. Mời ba mẹ tham khảo!


*