Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những bài tiểu luận khó, đòi hỏi kiến thức sâu về lý thuyết chính trị. Cùng tìm hiểu các gợi ý về tiểu luận này và cách viết tiểu luận đường lối hay và ấn tượng nhất với Luanvan24!


1. 8 mẫu tiểu luận đường lối cách mạng Hay nhất! 2. Top 30+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng dễ làm nhất 3. Mẫu dàn ý tiểu luận đường lối chi tiết 4. Hướng dẫn cách viết tiểu luận đường lối cách mạng đạt điểm cao Bước 4: Viết nội dung chính

1. 8 mẫu tiểu luận đường lối cách mạng Hay nhất! 

Dưới đây là một số bài tiểu luận môn đường lối cách mạng được Luận văn 24 tuyển chọn mới nhất từ các trường cho các bạn. Xem và tải ngay! 

Bài 1 – Mẫu Tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 

a) Đề tài 

Đề tài: văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bạn đang xem: Tiểu luận đường lối

b) Tổng quan mẫu

Lý do chọn đề tài: xã hội ngày càng đổi mới mọi quan điểm dần được thay đổi trong đó có văn hóa. Văn hóa là giá trị tinh thần và vật chất do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. Mục đích nghiên cứu: trong thời kỳ đổi mới, việc thay đổi nền văn hóa có nội dung XHCN theo quan điểm mới của ĐCS là rất đúng. Do đó chúng em chon đề tài này để có thể nghiên cứu chi tiết hơn về quan điểm của ĐCS về việc xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Phạm vi nghiên cứu: trong phạm vi nghiên cứu quan điểm của ĐCSVN về xây dựng nền văn hóa theo hướng tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

c) Link tải mẫu

Bài 1 – Tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản.docx

*
*
30+ đề tài tiểu luận đường lối dễ làm nhất 

Để có thể hoàn thành 1 bài tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đạt kết quả tốt, quan trọng nhất chính là ở khâu lựa chọn đề tài. Bạn cần lựa chọn ra những đề tài dễ dàng thực hiện và ấn tượng. 

Mời bạn tham khảo những gợi ý đề tài tiểu luận đường lối hay và ấn tượng để bạn có thể tham khảo cụ thể hơn. Bên cạnh đó, đừng quên tham khảo thêm các đề tài kinh tế lượng tham khảo qua bài viết: đề tài kinh tế lượng tham khảo. 

2.1. 15+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 

Đầu tiên, mời bạn cùng khám phá và tìm hiểu 15+ tên đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng ấn tượng, đơn giản, dễ thực hiện. 

Những ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945 trong thành công của Cách mạng tháng Tám.Ý nghĩa quan trọng của đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Phương hướng và quyết sách phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Liên hệ hệ thống giáo dục tại Việt Nam hiện nay.Những quan điểm về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.Phân tích vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.Ảnh hưởng tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.Ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.Phân tích con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG – Quá trình chuyển sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCNTiểu luận đường lối: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống xâm lược Pháp – Mỹ tại Việt Nam
Luận giải nguyên nhân Pháp xâm chiếm Việt Nam (1858) theo cục diện thế giới và đặc điểm tự nhiên.  Luận giải ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ 2 đến chiến tranh chống xâm lược tại Việt Nam.  Phân tích chiến lược chiến tranh của Việt Nam tại trận Điện Biên Phủ (1945)

Các đề tài trên bao hàm các kiến thức đã được tìm hiểu nhiều trong chương trình lịch sử các cấp và có nguồn tài liệu phong phú nên bạn có thể dễ dàng thực hiện các tiểu luận đường lối này. 

Bên cạnh một đề tài hay, đừng quên gây ấn tượng với giảng viên bằng phần mở đầu thật ấn tượng và thu hút. Tìm hiểu cách viết phần mở đầu qua bài viết: phần mở đầu bài tiểu luận. 

2.2. 15+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng

Tiếp theo, mời bạn tham khảo các đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng dưới đây. Bạn có thể lựa chọn những đề tài này và tiến hành nghiên cứu dựa trên những kiến thức sẵn có.

Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975)Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng? Thành quả, thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới.Tiểu luận ” đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường “Tiểu luận “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10Tiểu luận “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh “Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc
Tiểu luận Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn sau đổi mới
Tiểu luận Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học
Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay
Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại hội Đảng III (9/1960) đề ra, kết quả, ý nghĩa
Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kỳ trước đổi mới (1975-1986) và suy nghĩ của nhóm về cách nhìn giới trẻ hiện nay về “Thời bao cấp”Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này
Tiểu luận môn Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam: Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954.

Những mẫu đề tài tiểu luận đường lối cách mạng trên đều ấn tượng, giúp bạn đạt được điểm số cao. Ngoài tên đề tài ấn tượng, bạn cũng cần chú ý đến cách trình bày tiểu luận nhất là bìa tiểu luận. 

Tham khảo thêm các mẫu bìa tiểu luận đẹp qua bài viết: mẫu bìa tiểu luận đẹp.

3. Mẫu dàn ý tiểu luận đường lối chi tiết 

Để có một bài tiểu luận tốt và chất lượng không thể nào bỏ qua công đoạn lên dàn ý chi tiết cho đề tài. Dưới đây là mẫu dàn ý chi tiết của tiểu luận đường lối cách mạng để bạn có thể tham khảo. 

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bài Tiểu Luận Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Của Đảng chắc hẳn các bạn sinh viên đang quan tâm và tìm kiếm đề tài tiểu luận hữu ích này, chính vì thế mình đã tiến hành triển khai để cho các bạn dễ xem và tham khảo hơn nhé. Nguồn tài liệu này mình đã tiến hành triển khai nội dung là như mở đầu tiểu luận, nội dung tiểu luận đường lối cụ thể là quốc phòng và an ninh của đảng. Hứa hẹn ít nhiều bài mẫu tiểu luận mình sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu ích và nhanh chóng hoàn thành bài tiểu luận của mình.


Table of Contents


2.Nội Dung Tiểu Luận Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Của Đảng

1.Mở Đầu Tiểu Luận Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Của Đảng

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh là một quan điểm cơ bản, một chủ trương nhất quán trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là quy luật, truyền thống của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Điều đó được Đảng, Nhà nước ta kế thừa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiểu Luận Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Của Đảng trong thời gian qua, việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã thực sự góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ở nước ta thời gian qua còn có những mặt hạn chế, bất cập. Ở một số địa phương, hoạt động kết hợp còn thiếu đồng bộ, cơ chế chưa phù hợp, phương thức kết hợp chậm được đổi mới. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan quân sự, công an trong việc kết hợp còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; thậm chí có lúc, có nơi còn sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá, “Việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, đơn vị thiếu hiệu quả, còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, nặng về lợi ích kinh tế đơn thuần, trước mắt”<1>.Vì vậy, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, vừa là yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay.

2.Nội Dung Tiểu Luận Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Của Đảng

I. cơ sở lý luận và thực tiễn về kết hợp phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Cơ sở lý luận về kết hợp phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninha) Lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng, an ninh

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, kinh tế – chính trị – văn hóa – quốc phòng – an ninh… tồn tại khách quan trong đời sống và có quan hệ chặt chẽ, hợp thành một hệ thống, tác động lẫn nhau tạo nên động lực thúc đẩy mỗi lĩnh vực và tổng thể các lĩnh vực của xã hội phát triển. Vì vậy, thắng lợi của bạo lực là dựa vào việc sản xuất vũ khí, và việc sản xuất vũ khí lại dựa vào sản xuất nói chung, do đó lại – dựa vào “lực lượng kinh tế”, vào “tình hình kinh tế”, và những phương tiện vật chất mà bạo lực chi phối được… Không có gì lại phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế hơn là chính ngay quân đội và hạm đội. Vũ trang, biên chế, tổ chức, chiến thuật, chiến lược phụ thược trước hết vào trình độ sản xuất đạt được trong một thời điểm nhất định và vào phương tiện giao thông nữa.

Sức mạnh phát triển và bảo vệ đất nước của mỗi quốc gia, dân tộc là sức mạnh tổng hợp của các lĩnh vực trong nước kết hợp với sức mạnh của thời đại; là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội – đối ngoại – quốc phòng – an ninh – giáo dục – khoa học và công nghệ… Trong sức mạnh tổng hợp đó, quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh có vị trí quan trọng. V.I. Lê-nin chỉ rõ, kinh tế – xã hội là nền tảng vật chất cho công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Phải tập trung mọi nỗ lực để khắc phục được những khó khăn về lương thực; tổ chức tốt công tác tiếp tế, phát triển mạnh công nghiệp tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo đảm vũ khí, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho nhân dân và quân đội… Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh là vấn đề thường xuyên, trọng yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sức mạnh quốc gia. V.I. Lê-nin chỉ rõ rằng, “chúng ta chủ trương bảo vệ tổ quốc, nên chúng ta đòi hỏi phải có một thái độ nghiêm túc đối với vấn đề khả năng quốc phòng và đối với vấn đề chuẩn bị chiến đấu của nước nhà”<2>.

b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế và quốc phòng, an ninh

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng”. Thực lực của đất nước trước hết và chủ yếu là sức mạnh của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, quốc phòng, an ninh…. tạo nền tảng vật chất, tinh thần, thế, lực vững chắc cho đất nước trong thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ đối ngoại. Quan điểm Hồ Chí Minh thể hiện tính sáng tạo, tầm nhìn chiến lược trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại, ngoại giao để tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.

Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh vững chắc thì ngoại giao sẽ luôn giữ được thế độc lập, tự chủ, chủ động, khẳng định vị thế, uy tín, sức mạnh của đất nước, quốc gia trong quan hệ quốc tế. Ngược lại, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh yếu kém thì ngoại giao sẽ rơi vào thế bị động, lép vế, vị thế, uy tín, sức mạnh của đất nước, quốc gia trong quan hệ quốc tế trở nên lệ thuộc và mất độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc.

Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển sức mạnh tổng hợp phải bắt đầu từ phát triển kinh tế – xã hội. Ngay sau khi giành được chính quyền, dân tộc ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn để giữ vững thành quả cách mạng của cuộc cách mạng, bảo vệ nền độc lập non trẻ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tập trung phát triển kinh tế – xã hội để tái thiết đất nước. Song, tập trung phát triển kinh tế – xã hội để tái thiết đất nước không được coi nhẹ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

*
Tiểu Luận Đường Lối Quôc Phòng Và An Ninh Của Đảngc) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Việc kết hợp đầu tư phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh đã được Đảng, Nhà nước ta từng bước phát triển qua các thời kỳ cách mạng. Văn kiện Đại hội III của
Đảng nêu rõ: “Phải kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng; trong xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế”<3>. Tại Đại hội IV (năm 1976), Đảng ta nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh một nước nghèo lại vừa ra khỏi một cuộc chiến tranh ác liệt, kéo dài, thì các lực lượng vũ trang, ngoài nghĩa vụ luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, còn phải tích cực làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”<4>. Đến Đại hội VI (năm 1986), Đảng ta khẳng định: “Từng bước phát triển công nghiệp quốc phòng đi đôi với tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước. Trên cơ sở bảo đảm nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất quốc phòng, huy động một phần lực lượng quân đội, sử dụng một phần năng lực công nghiệp quốc phòng vào việc xây dựng kinh tế”<5>. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, lần đầu tiên đã đưa vấn đề “Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh” trở thành một trong sáu quan điểm cần quán triệt và thực hiện trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời là một trong sáu tư tưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc, ổn định chính trị. Củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội”<6> . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”<7> . Đại hội Đảng lần thứ XII đã có bước phát triển mở rộng sự kết hợp vớikinh tế mà cả văn hóa và xã hội với quốc phòng, an ninh và ngược lại: “kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”<8>. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”<9>.

Cơ sở thực tiễn về kết hợp phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Nhìn vào tiến trình phát triển của các quốc gia trên thế giới chúng ta thấy, dù là nước lớn hay nước nhỏ; kinh tế phát triển hay chưa phát triển; dù chế độ chính trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều chăm lo thực hiện kết hợp phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, kể cả những nước mà hàng trăm năm nay chưa hề xẩy ra chiến tranh. Tuy nhiên, các nước khác nhau, với chế độ chính trị – xã hội khác nhau, điều kiện hoàn cảnh khác nhau thì sự kết hợp đó cũng có sự khác nhau về mục đích, nội dung, phương thức và kết quả. Ngay trong một nước, trong mỗi giai đoạn phát triển thì sự kết hợp cũng khác nhau.

Ở Việt Nam, sự kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đã được thực hiện từ lâu trong lịch sử. Dựng nước đi đôi với giữ nước đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta.

Đứng trước nguy cơ thường xuyên bị đe dọa, xâm lược và thôn tính của các thế lực thù địch, để xây dựng và phát triển đất nước, ông cha ta đã có những chủ trương, kế sách thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong quá trình dựng nước và giữ nước. Các triều đại phong kiến Việt Nam luôn lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng, đề ra kế sách giữ nước với tư tưởng : “nước lấy dân làm gốc”, “dân giàu, nước mạnh”, “quốc phú binh cường” ; thực hiện “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để “yên dân” mà “vẹn đất”. Thực hiện kế sách “ngụ binh ư nông”, “động vi binh, tĩnh vi dân”, “bách tính gia binh” để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Trong xây dựng, phát triển kinh tế, đã sử dụng nhiều chính sách như khai hoang lập ấp ở những nơi xung yếu để “phục binh sẵn, phá thế giặc dữ” từ xa ; phát triển nghề thủ công để vừa sản xuất ra các công cụ sản xuất, vừa sản xuất ra các vũ khí, phương tiện phục vụ cho toàn dân đánh giặc; chăm lo mở mang đường sá, đào sông ngòi, kênh rạch, xây đắp đê điều để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo thế trận đánh giặc, cơ động lực lượng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, do nắm vững quy luật và biết kế thừa kinh nghiệm của lịch sử nên đã thực hiện sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh một cách nhất quán bằng những chủ trương sáng tạo, phù hợp với từng thời kì của cách mạng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) Đảng ta đề ra chủ trương “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “Vừa chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”; vừa thực hiện phát triển kinh tế ở địa phương vừa tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp; “Xây dựng làng kháng chiến”, địch đến thì đánh, địch lui ta lại tăng gia sản xuất.

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đã được Đảng ta chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền với nội dung và hình thức thích hợp. Ở miền Bắc, để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng hậu phương lớn cho miền Nam đánh giặc, Đại hội lần thứ III của Đảng đã đề ra chủ trương trong xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, cũng như trong củng cố quốc phòng phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây dựng kinh tế. Theo tinh thần đó, miền Bắc đã xây dựng, phát triển chế độ xã hội mới, nền kinh tế, văn hoá mới, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; đồng thời kết hợp chặt chẽ với chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mĩ xâm lược. Ở miền Nam, Đảng chỉ đạo quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa miền Nam vững mạnh. Đây chính là một điều kiện cơ bản bảo đảm cho cách mạng nước ta đi đến thắng lợi.

Thời kì cả nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1975 đến nay), kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh được Đảng ta khẳng định là một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và được triển khai trên quy mô rộng lớn, toàn diện hơn.

II. thực trạng kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở nước ta

Những thành tựu

Một là, phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nền tảng vật chất, tinh thần vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh, giữ vững và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước.

Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh Hai là, phát triển kinh tế – xã hội là cơ sở để tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế – xã hội tạo nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc để củng cố,tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Phát triển kinh tế – xã hội tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế.

Ba là, tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng, Nhà nước ta khẳng định, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chông phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các môi đe dọa an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, “ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiên tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh”, giữ vững và tạo môi trường thuận lợi để “phát triển kinh tế – xã hội xây dựng đất nước, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển”.

Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Ở các cấp, các ngành công tác phát triển kinh tế – xã hội luôn gắn quốc phòng và an ninh được triển khai toàn diện và bước đầu đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao ý thức phát triển kinh tế, nêu cao cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên khắp các địa bàn thực hiện điều chỉnh xây dựng kinh tế với thế trận, các phương án về quốc phòng, an ninh, nhất là trên hướng chiến lược, khu vực trọng điểm để vừa bảo đảm yêu cầu củng cố quốc phòng và an ninh, vừa phát triển kinh tế… Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh nên sức mạnh tổng hợp to lớn đưa đất nước phát triển không ngừng.

Những hạn chế, bất cập

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn, hạn chế đó là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, người lao động về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp có nơi chưa thống nhất; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn chậm; những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, giao thông, đô thị.. chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mạnh mẽ; các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác này còn chồng chéo, bất cập, thậm chí có mặt chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn; ở một số địa bàn còn tồn đọng những bức xúc trong nhân dân mà chưa được giải quyết một cách thấu đáo, như: vấn đề đất đai, đói nghèo, đạo giáo, lòng tin, chính sách xã hội, v.v. Trong khi đó, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá ta trên tất cả các mặt, lĩnh vực, địa bàn, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc. Chính vì thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới là vấn đề rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.

III. các giải pháp mà đảng, nhà nước ta đã và đang thực hiện để kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh

Đây là giải pháp quan trọng, nhằm định hướng, thống nhất nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Đảng, Nhà nước đã tuyên truyền toàn diện để mỗi người thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, sự tất yếu, khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, nhất là hiệu quả toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh từ hoạt động tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến kết hợp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đều được thể chế hoá thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất để quản lý và tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong cả nước. Cơ chế, chính sách bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh cần được xây dựng theo quan điểm quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Việc phân bổ ngân sách đầu tư cho kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh theo hướng tập trung cho những mục tiêu chủ yếu, những công trình có tính lưỡng dụng cao đáp ứng cả cho phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, cả trước mắt và lâu dài.

Hoàn thiện chiến lược tổng thể kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới

Trong hoàn thiện chiến lược tổng thể, quy hoạch, kế hoạch về kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thời kỳ mới, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương từ khâu khảo sát, đánh giá các nguồn lực, trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và đề ra các giải pháp chính sách, như: chính sách khai thác các nguồn lực; chính sách đầu tư và phân bổ đầu tư; chính sách điều động nhân lực, bố trí dân cư; chính sách ưu đãi khoa học và công nghệ lưỡng dụng.

Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng và phát triển bền vững kinh tế – xã hội khu vực biên giới và biển, đảo, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân, trực tiếp là các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các quân khu, đoàn kinh tế quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo.

Nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trong kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp QPAN hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng và củng cố các tuyến phòng thủ biên giới, biển, đảo; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ.

IV. Trách Nhiệm Của Bản Thân

Để quán triệt và góp phần thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, bản thân cần tập trung thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào

Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh không thể không kiên định theo mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc. Xa rời định hướng phát triển thì về thực chất, Việt Nam sẽ không bảo vệ được Tổ quốc theo nghĩa đầy đủ, không thể bảo vệ được độc lập dân tộc, an ninh quốc gia trước các mối đe dọa.

Đối với mỗi con người, bản lĩnh là tố chất cần thiết quyết định sự vững vàng, tính kiên định, sự độc lập, chủ động trong hành động trước mọi hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị tuyệt đối cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên. Theo đó, bản thân phải luôn luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng – mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; vững vàng, không dao động trước mọi tình huống; quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thường xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để mỗi người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có trách nhiệm tốt sẽ luôn tận tâm, tận lực với công việc. Ngược lại, trách nhiệm chưa cao hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ đi liền với tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc được chăng hay chớ. Tận tâm, tận lực với công việc được giao cũng có nghĩa là đang góp phần vào thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh. Do vậy, bản thân phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc mình làm, tận tâm, tận lực, quyết tâm làm tròn phần việc được giao, không ngại khó khăn, vất vả. Nếu kết quả không tốt thì phải chịu trách nhiệm; phải có sự ràng buộc giữa lời nói và hành vi của mình, bảo đảm nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì phải chịu trách nhiệm khi có sai lầm, khuyết điểm.

Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh
Tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là kiến thức về
kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh Kiên quyết đấu tranh với các nhận thức, hành động lệch lạc, sai trái về kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Đấu tranh chống mọi biểu hiện nhận thức lệch lạc,tách rời hoặc quá coi nhẹ, hoặc quá đề cao kinh tế hay quốc phòng, an ninh; chống các biểu hiện chủ quan, đơn giản, chần trừ, do dự, vô ý thức tổ chức kỷ luật, thoái thác nhiệm vụ; chống mọi biểu hiện ngại khó, ngại khổ, sợ nguy hiểm, không dám hy sinh, xả thân mình vì nhiệm vụ… Đặc biệt, cần kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu trong kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở nước ta.

Kết Luận

Đường Lối Quốc Phòng Và An Ninh kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng là quan điểm cơ bản, chủ trương chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Trong thời gian qua, việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ở nước ta thời gian qua còn có những mặt hạn chế, bất cập. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, vừa là yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay.

Để kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau với sự tham gia của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm chính trị của mỗi cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

<1> Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 88<2> V.I. Lênin, Toàn tập,Tập 38, Nxb Tiến bộ, Matxcova, 1978, tr.165 – 166.

Xem thêm: Phiên Âm Tên Tiếng Trung Hay & Ý Nghĩa Nhất, Dịch Tên Sang Tiếng Trung Hay & Ý Nghĩa Nhất

<3> Văn kiện Đảng toàn tập,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,tập 21, tr. 535<4> Văn kiện Đảng toàn tập,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,tập 37, tr. 587<5> Văn kiện Đảng toàn tập,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,tập 47, tr. 372<6> Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.79<7> Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.134<8> Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.237<9> Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập I, tr.157.