Giảng viên: Nguyễn Đức Hòa

Ngàysinh: 22/12/1985

ndhoa
Thầy Nguyễn Đức Hòa

Tôt nghiệp chuyên ngành: Công nghệ phần mềm.

Hiện làm việc tại: 

  • Học viện đào tạo Design Global 

Quá trình làm việc:

  • Làm việc tại Công ty Toshiba Development of  Viet Nam.
  • Xây dựng Hệ điều hành cho Thẻ thông minh (Smart card) phục vụ cho cả thị trường SIM viễn thông đảm bảo các chuẩn Quốc tế như ISO 7816, 3GPP, ETSI tại Công ty Viettel Venture.
  • Quản trị dự án cho sản phẩm Nhà hàng số và Quản trị chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần Công nghệ giải pháp và sáng tạo. 

Các dự án tiêu biểu đã tham gia:

  • Xây dựng hệ thống giao tiếp giữa thiết bị NFC reader với hệ thống Server thông qua tín hiệu GPRS/3G.
  • Xây dựng module thanh toán cho máy POS trên nền tảng công nghệ thẻ NFC và thẻ từ sẵn có.
  •  Xây dựng cổng thanh toán cho tập đoàn Vietsens, để kết nối hệ thống máy POS tự sản xuất.
  • Xây dựng cổng giao tiếp với dữ liệu thẻ NFC và khách hàng từ các phần mềm đối tác hợp tác.
  • Xây dựng cơ chế OpenID cho giải pháp CRM, cho phép việc đăng nhập trên các website đối tác sử dụng thông tin tài khoản CRM.
  • Xây dựng hệ thống báo cáo thông minh, nhằm giúp các nghiệp vụ xử lý phức tạp mất nhiều thời gian;

Giảng viên khác