Giảng viên: Bùi Thanh Tú

bttu
Thầy Bùi Thanh Tú

Tốt nghiệp chuyên ngành:Thiết kế đồ họa.

Hiện làm việc tại: 

  • Đại học Sân khấu Điện ảnh
  • Học viện đào tạo Design Global

Quá trình làm việc: 

  • Phó trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
  • Giảng viên - Học viện thiết kế Design Global.

Giảng viên khác