Ban Chấp hành Hội sinh viên khóa 2014-2016

Thứ tư - 16/07/2014 06:27
 
 

Ngày 12/5/2014 Ban Giám đốc Học viên Đào tạo Design Global đã ra Quyết định công nhận và Thành lập Ban chấp hành Hội Sinh viên Học viện Đào tạo Design Global nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Danh sách thành viên Ban chấp hành Hội sinh viên gồm 05 đồng chí sau:

1. Đ/c Đỗ Diệu Linh                          Chủ tịch HSV

Ngày sinh: 05/09/1992

Số điện thoại liên lạc: 092352725

Email: dieu.dieulinh@gmail.com

ddlinh

2. Đ/c Nguyễn thị Thu Vân              Phó Chủ tịch HSV

Ngày sinh: 13/09/1995

Số điện thoại liên lạc: 0988030515

Email: kimnana.soul.korea@gmail.com

thuvan

3. Đ/c Phí Ngọc Hải                         Phó Chủ tịch HSV

Ngày sinh: 04/05/1995

Số điện thoại liên lạc: 0983392404

Email: mrhip4595@gmail.com

phihai

4. Đ/c Nguyễn Xuân Trường           Phó Chủ tịch HSV

Ngày sinh: 30/10/1995

Số điện thoại liên lạc: 01638067482

Email: mrtruongxk@gmail.com

xuantruong

5. Đ/c Phạm Tiến Đạt                      Phó Chủ tịch HSV

Ngày sinh: 02/11/1995

Số điện thoại liên lạc: 01232161823

Email: tiendatpham21195@gmail.com

tiendat

 

Nguồn tin: Học viện Đào tạo Design Global